Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 • prezenční forma
  57.000,- Kč/ 2.262,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  52.000,- Kč/ 2.064,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  27.000,- Kč/ 1.072,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma – studium se slevou
  46.000,- Kč/ 1.827,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  24.000,- Kč/ 953,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských programů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení. Více viz Ceník poplatků MUP.
 • současné studium druhého programu
  12 000 Kč / 477 EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu 
  550,- Kč/ 22,- EUR

Nestačí Vám rozložení plateb školného na dvě splátky?
MUP umožňuje rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb.
Rádi vám pomůžeme. Napište nám na info@mup.cz.

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  35.000,- Kč/ 1.389,- EUR
 • poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • prezenční forma
  57.000,- Kč/ 2.262,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  52.000,- Kč/ 2.064,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  27.000,- Kč/ 1.072,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Semestrální modul

 • prezenční forma
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR

Kurzy českého jazyka pro cizince

 • Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
  základní verze: 57.000,- Kč/ 2.262,- EUR za jeden akademický rok
  rozšířená verze: 63.000,- Kč/ 2.500,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Kurzy anglického jazyka

 • Přípravný rok - kurz anglického jazyka
  základní verze: 57.000,- Kč/ 2.262,- EUR za jeden akademický rok
  rozšířená verze: 63.000,- Kč/ 2.500,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz anglického jazyka - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR
 • poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny

  semestrální 3.000,- Kč/ 121,- EUR
  celoroční 6.000,- Kč/ 242,- EUR

Kurzy asijských jazykŮ

 • poplatek za kurz asijského jazyka pro veřejnost
  3.000,- Kč/ 121,- EUR

Školné a poplatky se hradí výhradně formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP, případně vkladem na účet MUP nebo poštovní poukázkou na účet MUP.

Bankovní spojení

uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení