Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 • poplatek za přihlášku ke studiu 
  550,- Kč/ 22,- EUR

  Studium na MUP není drahé. Naše školné vychází pouze na 4.917,- Kč / 202,33 EUR u prezenční formy a 4.500,- Kč / 185,25 EUR u kombinované formy měsíčně. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do splátek:
 • prezenční forma
  59.000,- Kč/ 2.428,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  31.000,- Kč/ 1.276,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  54.000,- Kč/ 2.223,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  28.000,- Kč/ 1.153,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky

  Nestačí Vám rozložení plateb školného na dvě splátky?
  MUP umožňuje rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb.
  Rádi vám pomůžeme. Napište nám na info@mup.cz.
 • kombinovaná forma – studium se slevou
  48.000,- Kč/ 1.976,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  25.000,- Kč/ 1.029,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských programů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení. Více viz Ceník poplatků MUP.

  Studovat můžete i dva studijní programy najednou. Například jeden v kombinované a jeden v prezenční formě studia. Za druhý studijní program platíte podstatně méně:
 • současné studium druhého programu
  13 000 Kč / 535 EUR za jeden akademický rok

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  27.000,- Kč/ 1.112,- EUR za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  27.000,- Kč/ 1.112,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  37.000,- Kč/ 1.523,- EUR
 • poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • prezenční forma
  59.000,- Kč/ 2.428,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  31.000,- Kč/ 1.276,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  54.000,- Kč/ 2.223,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  28.000,- Kč/ 1.153,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Semestrální modul

 • prezenční forma
  32.000,- Kč/ 1.317,- EUR

Kurzy českého jazyka pro cizince

 • Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
  základní verze: 59.000,- Kč/ 2.428,- EUR za jeden akademický rok
  rozšířená verze: 65.000,- Kč/ 2.675,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  32.000,- Kč/ 1.317,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Kurzy asijských jazykŮ

 • poplatek za kurz asijského jazyka pro veřejnost
  4.000,- Kč/ 165,- EUR

Školné a poplatky se hradí formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP nebo u vybraných poplatků také kartou.

Bankovní spojení

Školné a poplatky se hradí formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP nebo u vybraných poplatků také kartou.