Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 • prezenční forma
  57.000,- Kč/ 2.262,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  52.000,- Kč/ 2.064,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  27.000,- Kč/ 1.072,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma – studium se slevou
  46.000,- Kč/ 1.827,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  24.000,- Kč/ 953,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských oborů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště. Více viz Ceník poplatků MUP.
 • současné studium druhého programu
  12 000 Kč / 477 EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu 
  550,- Kč/ 22,- EUR

Nestačí Vám rozložení plateb ročního školného do dvou plateb?
MUP umožňuje všem studentům rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb. Stačí pouze podat žádost studijnímu oddělení.

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  35.000,- Kč/ 1.389,- EUR
 • poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • prezenční forma
  57.000,- Kč/ 2.262,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  52.000,- Kč/ 2.064,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  27.000,- Kč/ 1.072,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Semestrální modul

 • prezenční forma
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR

Kurzy českého jazyka pro cizince

 • Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
  základní verze: 57.000,- Kč/ 2.262,- EUR za jeden akademický rok
  rozšířená verze: 63.000,- Kč/ 2.500,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Kurzy anglického jazyka

 • Přípravný rok - kurz anglického jazyka
  základní verze: 57.000,- Kč/ 2.262,- EUR za jeden akademický rok
  rozšířená verze: 63.000,- Kč/ 2.500,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz anglického jazyka - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR
 • poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny

  semestrální 3.000,- Kč/ 121,- EUR
  celoroční 6.000,- Kč/ 242,- EUR

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - PET a BEC Preliminary
  2.900,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - FCE a BEC Vantage
  4.600,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - CAE
  4.800,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - CPE a BEC Higher
  4.900,- Kč papírová i počítačová verze

Kurzy asijských jazykŮ

 • poplatek za kurz asijského jazyka pro veřejnost
  3.000,- Kč/ 121,- EUR

Školné a poplatky se hradí výhradně formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP, případně vkladem na účet MUP nebo poštovní poukázkou na účet MUP.

Bankovní spojení