Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 • prezenční forma
  55.000,- Kč/ 2.183,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  29.000,- Kč/ 1.151,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  48.000,- Kč/ 1.905,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  25.000,- Kč/ 993,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma – studium se slevou
  40.000,- Kč/ 1.588,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  21.000,- Kč/ 834,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských oborů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště. Více viz Ceník poplatků MUP.
 • současné studium druhého programu
  10 000 Kč / 397 EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu 
  500,- Kč/ 21,- EUR

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  35.000,- Kč/ 1.389,- EUR
 • poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • prezenční forma
  55.000,- Kč/ 2.183,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  29.000,- Kč/ 1.151,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  48.000,- Kč/ 1.905,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  25.000,- Kč/ 993,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  500,- Kč/ 21,- EUR

Semestrální modul

 • prezenční forma
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR

Kurzy českého jazyka pro cizince

 • Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
  55.000,- Kč/ 2.183,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  500,- Kč/ 21,- EUR

Kurzy anglického jazyka

 • Přípravný rok - kurz anglického jazyka
  55.000,- Kč/ 2.183,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz anglického jazyka - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  500,- Kč/ 21,- EUR
 • poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny

  semestrální 3.000,- Kč/ 121,- EUR
  celoroční 6.000,- Kč/ 242,- EUR

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - PET a BEC Preliminary
  2.900,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - FCE a BEC Vantage
  4.600,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - CAE
  4.800,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - CPE a BEC Higher
  4.900,- Kč papírová i počítačová verze

Kurzy asijských jazykŮ

 • poplatek za kurz asijského jazyka pro veřejnost
  3.000,- Kč/ 121,- EUR

Školné a poplatky se hradí výhradně formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP, případně vkladem na účet MUP nebo poštovní poukázkou na účet MUP.

Bankovní spojení