Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 • poplatek za přihlášku ke studiu 
  550,- Kč/ 22,- EUR

  Studium na MUP není drahé. Měsíčně školné vychází pouze na 5.250,- Kč / 216,25 EUR u programů vyučovaných v češtině a 6.083,- Kč / 250,58 EUR u programů vyučovaných v angličtině. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do splátek:
 • studijní programy v češtině 
  63.000,- Kč/ 2.595,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  33.000,- Kč/ 1.360,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • studijní programy v angličtině 
  73.000,- Kč/ 3.007,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  38.000,- Kč/ 1.566,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky

  Nestačí Vám rozložení plateb školného na dvě splátky?
  MUP umožňuje rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb.
  Rádi vám pomůžeme. Napište nám na info@mup.cz.
 • kombinovaná forma – studium se slevou (studijní programy v češtině)
  57.000,- Kč/ 2.348,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.236,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských programů v českém jazyce uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení. Více viz Ceník poplatků MUP.

  Studovat můžete i dva studijní programy najednou. Například jeden v kombinované a jeden v prezenční formě studia. Za druhý studijní program platíte podstatně méně:
 • současné studium druhého programu
  15 000 Kč / 618 EUR za jeden akademický rok

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  30.000,- Kč/ 1.236,- EUR za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  30.000,- Kč/ 1.236,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  40.000,- Kč/ 1.648,- EUR
 • poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • studijní programy v češtině
  63.000,- Kč/ 2.595,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  33.000,- Kč/ 1.360,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • studijní programy v angličtině
  73.000,- Kč/ 3.007,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  38.000,- Kč/ 1.566,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Školné a poplatky se hradí formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP nebo u vybraných poplatků také kartou.

Bankovní spojení

Školné a poplatky se hradí formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP nebo u vybraných poplatků také kartou.