Bakalářské studium

  • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky.
  • Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v případě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou).
  • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů/programů.
  • Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů/programů) je bez přijímacích zkoušek.

Ukončení studia:

  • napsání a obhajoba bakalářské práce
  • složení státní závěrečné zkoušky
  • absolventi získají titul bakalář (Bc.)

Studijní programy/obory:

Anglophone Studies

Bezpečnostní studia

Humanitní studia

International Business

International Relations

Mediální studia

Mezinárodní obchod

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Veřejná správa

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje