Finanční management

Hledáte uplatnění ve světě financí? Přijďte studovat nový program Finanční management na MUP. Finanční management propojuje teoretické znalosti a praktické dovednosti pomocí přímého zapojení studentů do firem, bank a dalších finančních institucí formou rozsáhlé praxe. V programu se naučíte, jak fungují finanční trhy a jak efektivně řídit finance podniku. Dozvíte se, jak založit nebo řídit vlastní firmu podle svých představ. Můžete se také stát odborníkem v oblasti účetnictví a finančních operací ve velkých firmách či specializovaných finančních institucích.

Proč studovat

 • Získáte široké možnosti uplatnění v perspektivním a dobře honorovaném oboru.
 • Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli.
 • Při studiu se setkáte se zajímavými lidmi a budoucími kolegy z praxe.
 • Objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
 • Pochopíte vliv nových technologií a umělé inteligence na perspektivní obor.
 • Získáte dovednosti možným zapojením do projektu fiktivní Metropolitní univerzitní banky.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z institutu finančního managementu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodního obchodu, cestovního ruchu, právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • rozličné možnosti uplatnění ve všech oblastech finančního řízení podniků
 • profesní organizace, účetní společnosti, auditorské firmy, banky, pojišťovny
 • mezinárodní poradenské a konzultační firmy
 • státní správa, finanční řízení, účetní a daňové poradenství
 • vlastní podnikání a startupy

Studijní program: Finanční management
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:
Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: fm@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Naši partneři

 • A1R, s.r.o.
 • BOARD INVEST, a.s.
 • Civop s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Český institut interních auditorů, z.s.
 • Effix s.r.o.
 • Interexpert Bohemia s.r.o.
 • J + Consult spol. s r.o.
 • Kaufland Česká republika, v.o.s.
 • JKC, s.r.o.
 • JMP Praha s.r.o.
 • KOMORA BOZP A PO ČR
 • LINET, spol. s r.o.
 • Luca Audit, s.r.o.
 • Padia s.r.o.
 • Paestrum s.r.o.
 • PPG Deco Czech a.s.
 • Proxy, a.s.
 • Remoska, s.r.o.
 • Riocath Research Institute, a.s.
 • S&T CZ s.r.o.
 • SHNE Consulting s.r.o.
 • Taxart, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
 • Valenta-Nocar, s.r.o.

Jsme členem:

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.