Nostrifikace

V souladu s platnými právními předpisy ČR jsou studenti MUP při nástupu ke studiu povinni předložit tzv. nostrifikaci (dokument oficiálně uznávající předchozí vzdělání na zahraniční instituci za ekvivalentní českému vzdělání).

Základní náležitosti žádosti o nostrifikaci naleznete níže. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Multikulturního centra Praha, další relevantní informace a dokumenty naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Doporučujeme též zkontaktovat zastupitelský úřad ČR ohledně případných specifických požadavků (apostila/ superlegalizace) vázaných na zemi, v níž bylo vzdělání dosaženo.

Dokumenty požadované k žádosti o nostrifikaci středoškolského vzdělání
(v případě nástupu do bakalářského stupně studia)

žádosti vyřizuje dle hlášené adresy pobytu Magistrát hl. m. Prahy, případně Krajský úřad příslušného kraje

 1. úředně ověřená kopie středoškolského (maturitního) vysvědčení s apostilou, pokud mezinárodní smlouva nestanovuje jinak
 2. výpis absolvovaných předmětů (doklad o obsahu a rozsahu výuky)
 3. úřední překlad vysvědčení a výpisu absolvovaných předmětů do češtiny
 4. vyplněná žádost (k dispozici na webových stránkách Magistrát hl. m. Prahy nebo příslušného Krajského úřadu, např.

  https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/uznavani_rovnocennosti_a_nostrifikace.html)

 5. doklad o místě pobytu v ČR (pokud uchazeč nemůže doložit adresu v ČR, podá žádost o přidělení místní příslušnosti)

 Kontaktní adresa pro hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy,  Jungmannova 29/35, Praha 1, tel.: +420 236 005 214

 Kontaktní adresa pro Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje,  Zborovská 81/11, Praha 5, tel.: +420 257 280 293 

Dokumenty požadované k uznání VYSOKOŠKOLSKÉHO vzdělání
(v případě nástupu do magisterského/dOKTORSKÉHO stupně studia)

žádosti vyřizuje rektorát veřejné vysoké školy, která nabízí obsahově srovnatelný program (seznam akreditovaných programů naleznete na webu MŠMT)

 1. úředně ověřená kopie bakalářského/magisterského diplomu
 2. úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů
 3. úřední překlad diplomu i dodatku k diplomu do češtiny nebo angličtiny (dokumenty vydané v angličtině obvykle není třeba překládat)
 4. vyplněná žádost (k dispozici na webových stránkách MŠMT nebo na webu veřejných vysokých škol, viz odkazy níže)

Další informace naleznete například na:

http://www.cuni.cz/UK-6452.html

https://admissions.vse.cz