Vízová povinnost

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia/ostatní

 Žádosti se podávají na zastupitelském úřadu ČR.

Náležitosti předkládané v českém jazyce (u zahraničních listin je nutný jejich ověřený překlad):

  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • Doklad o tom, že máte zajištěno v ČR ubytování (podrobnosti)
  • Doklad o tom, že máte dostatek finančních prostředků a můžete s nimi na území ČR disponovat (podrobnosti)
  • Doklad o tom, že máte v ČR zajištěno zdravotní pojištění
  • Výpis z rejstříku trestů ve vaší zemi
  • Lékařská zpráva z vaší země (na žádost zastupitelského úřadu ČR)

Lhůta pro vyřízení:

  • dlouhodobé vízum za účelem studia přibližně 60 dnů
  • dlouhodobé vízum za účelem ostatní přibližně 90-120 dnů a v závislosti na okolnostech i déle.

Doporučujeme obrátit se na zastupitelský úřad ČR ve vaší zemi předtím, než podáte žádost.

Další informace:

http://www.imigracniportal.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/nektere-nalezitosti-zadosti.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/next-stop-the-czech-republic.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/pristi-zastavka-ceska-republika.aspx