Vízová povinnost

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia/ostatní

 Žádosti se podávají na zastupitelském úřadu ČR.

Náležitosti předkládané v českém jazyce (u zahraničních listin je nutný jejich ověřený překlad):

  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • Doklad o tom, že máte zajištěno v ČR ubytování (podrobnosti)
  • Doklad o tom, že máte dostatek finančních prostředků a můžete s nimi na území ČR disponovat (podrobnosti)
  • Doklad o tom, že máte v ČR zajištěno zdravotní pojištění
  • Výpis z rejstříku trestů ve vaší zemi
  • Lékařská zpráva z vaší země (na žádost zastupitelského úřadu ČR)

Lhůta pro vyřízení:

  • dlouhodobé vízum za účelem studia přibližně 60 dnů
  • dlouhodobé vízum za účelem ostatní přibližně 90-120 dnů a v závislosti na okolnostech i déle.

Doporučujeme obrátit se na zastupitelský úřad ČR ve vaší zemi předtím, než podáte žádost.

Další informace:

http://www.imigracniportal.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/nektere-nalezitosti-zadosti.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/next-stop-the-czech-republic.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/pristi-zastavka-ceska-republika.aspx