Ověřování znalosti českého jazyka

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 pro cizince do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskuteční bez ověřování úrovně českého jazyka.

Uchazeči, kteří nemají český nebo slovenský jazyk jako svůj rodný jazyk a hlásí se ke studiu v českém jazyce, nekonají přijímací zkoušky. Nicméně po přijetí ke studiu programu v českém jazyce, tedy po zahájení výuky, dojde k ověření úrovně znalosti českého jazyka. V případě, že student bude dosahovat pro studium nedostatečné úrovně znalosti českého jazyka, bude mu v prvním roce studia předepsán navíc předmět Čeština pro zahraniční studenty.