Cestovní ruch

Zajímá vás více prakticky orientovaná výuka než teoretické modely? Studujte profesně zaměřený magisterský program Cestovní ruch. Komplexně pojatá skladba předmětů nabízí absolventům široké možnosti uplatnění na manažerských pozicích jak v České republice, tak v mezinárodním prostředí. Tým zkušených akademických pracovníků a odborníků z praxe předá studentům nejnovější poznatky z oboru. Program je ukončen získáním titulu Ing.

Proč studovat

 • Získáte široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v perspektivním oboru.
 • Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů.
 • Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
 • Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry cestovního ruchu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodního obchodu, právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • obchodní a marketingový manažer hotelu
 • event manažer
 • majitel cestovní kanceláře
 • krajské centrály cestovního ruchu
 • ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • e-commerce se specializací na online cestovní ruch
 • manažer Agentury CzechTourism
 • vlastní podnikání, start-upy

Studijní program: Cestovní ruch
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Nově také v kombinované formě studia:

 • Studium představuje vhodnou příležitost pro kariérní postup a navázání profesních kontaktů.
 • Výuka pobíhá v sobotu, aby bylo možné efektivně sladit pracovní a studijní povinnosti. Podrobnosti o kombinované formě studia.
 • V programu přednášejí zkušení akademici a významní odborníci z praxe.
 • Školné se slevou mohou využít zaměstnanci a členové profesních asociací, podniků a organizací veřejné správy. Podrobnosti naleznete zde.

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Partneři odborných praxí

 • Asociace cestovních kanceláří ČR
 • AV Media, a.s.
 • CK Periscope svět, s.r.o.
 • Česká centra
 • Česká centrála cestovního ruchu (Agentura CzechTourism)
 • Česká eventová asociace
 • Česká unie cestovního ruchu
 • Economic Impact Art, s.r.o.
 • Exim tours
 • Hilton (Quinn Hotels Praha, a.s.)
 • Hotel Cosmopolitan (Zlatnická s.r.o.)
 • ITS Billa travel
 • KROKEM, s.r.o.
 • Le Hotels Group Praha
 • Maxin PRAGUE, s.r.o.
 • Nacesty.cz
 • Nadace Charty 77 Konto Bariéry
 • Národní rada osob se zdravotním postižením
 • Pestrá, o.p.s. (cestovní kancelář Bezbatour)
 • Pražská informační služba (Prague City Tourism)
 • SIVEK HOTELS, s.r.o.
 • Sportovní klub vozíčkářů
 • Středočeská centrála cestovního ruchu
 • TMI s.r.o. Airline representation
 • Travelport
 • TYRKYS, s.r.o.Adventura
 • Vienna House Andel‘s – hotel (Anděl Investment Praha, s.r.o.)
 • Vienna House Angelo – hotel (UBX Praha 1, s.r.o.)
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Profesní rada

V rámci spolupráce s praxí byla vytvořena Rada profesního studijního programu Cestovní ruch, která je složena z představitelů významných profesních asociací, odborníků podnikového sektoru, veřejné správy a akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha. Seznam členů naleznete na stránce katedry cestovního ruchu.

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaPřijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně, a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.