Katedra cestovního ruchu

Interní akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • PhDr. Nora Dolanská, MBA
 • Ing. Ondřej Kašťák
 • Ing. Petr Lžičař, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
 • Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • Ing. Mgr. Petr Burda
 • Bc. Lenka Burdová
 • Ing. Tomáš Hájek
 • Mgr. Jiří Ježek
 • Ing. Zdeněk Kraft
 • PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
 • Mgr. Michal Prager, MBA
 • Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
 • Ing. Veronika Židová, Ph.D.

Katedra cestovního ruchu garantuje profesně zaměřený program Cestovní ruch. Moderně koncipované studium klade velký důraz na intenzivní propojení s praxí, které je základním předpokladem pro budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Studijní program Cestovní ruch je konzultován a spoluvytvářen s představiteli významných podniků, profesních asociací a institucí veřejné správy.

Vědeckovýzkumná činnost katedry cestovního ruchu je primárně orientována na aplikovaný výzkum v oblasti cestovního ruchu. V rámci společných konferencí, vzdělávacích seminářů a výzkumných projektů je podporován transfer znalostí a poznatků výzkumu mezi profesní a akademickou sférou. Cílem katedry je budovat pozici expertního pracoviště pro partnery z veřejného a podnikového sektoru.

Bakalářské studium

Cestovní ruch

Magisterské studium

Cestovní ruch

KONTAKT

Email: cr@mup.cz
Sídlo katedry: budova  Jarov

Rada profesního studijního programu Cestovní ruch

 • doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. – předseda Profesní rady, garant studijního programu CR
 • Ing. Miroslav Bukva – ředitel hotelu Aquapalace v Čestlicích
 • PhDr. Nora Dolanská, MBA – členka Katedry cestovního ruchu MUP, akademická pracovnice MUP
 • PhDr. Jana Hudcová – vedoucí oddělení cestovního ruchu, Magistrát hlavního města Prahy
 • Ing. Radek Chaloupka – Associate Manager, KPMG
 • Ing. Otakar John, MBA – general manager, STAGES HOTEL Prague a Tribute Portfolio Hotel
 • prof. PhDr. Michal Klíma, M.A.,CSc. – rektor Metropolitní univerzity Praha
 • PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová – místopředsedkyně Asociace cestovních kanceláří ČR, ředitelka Tyrkys, s.r.o.
 • Ing. Jan Kubinec – předseda České eventové asociace, obchodní ředitel AV Media
 • Ing. Petr Lžičař, Ph.D. – generální ředitel Le Hotels Group
 • Ing. Lucie Machačová – majitelka, Hotelia Travel s.r.o.
 • Mgr. Michal Prager, MBA – radní Městské části Praha 14, zakladatel společnosti Pestrá o.p.s. (součástí společnosti je Pestrá cestovka, cestovní agentura se zaměřením na problematiku cestování osob se zdravotním postižením)
 • Mgr. Filip Rubáček, Ph. D. - zástupce vedoucího katedry CR, akademický pracovníkMUP
 • Mgr. Josef Říkovský – ředitel sekce kvality služeb, Prague City Tourism a.s.
 • Ing. Jana Sirotková, Ph.D. – ředitelka společnosti Pestrá, o.p.s.
 • Viliam Sivek – předseda Fóra cestovního ruchu, největšího sdružení podnikatelů v cestovním ruchu; Zakladateli FCR jsou: Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace lanové dopravy, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace kempů ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Český spolek horských průvodců, Česká asociace wellness, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace turistických regionů České republiky, KLACR – Klastr cestovního ruchu, Asociace bazénů a saun ČR.
 • Mgr. Ondřej Špaček – projektový senior manager, CE Traffic
 • Michal Veber – výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR