Katedra International Relations and European Studies

Interní akademičtí pracovníci

 • Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • Ricardo Reboredo, Ph.D.
  - zástupce vedoucí katedry
 • Ing. Vít Beneš, Ph.D.
 • doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
 • Ing. Anna Gromilova, Ph.D.
 • prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek,
  M.A., PgDip Res, Ph.D.
 • Marko Stojić, Ph.D.
 • Ing. Břetislav Tureček, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • Tomáš Doležal, Ph.D.
 • Emily Julia Hanson, Ph.D.
 • Jan Kovář, Ph.D.

Katedra International Relations and European Studies je pracovištěm, které v duchu anglo-amerického způsobu vysokoškolského vzdělávání realizuje výuku stejnojmeného studijního programu International relations and European Studies a zejména pak předmětů zaměřených na teorii mezinárodních vztahů, mezinárodní organizace, geopolitiky, problematiku evropského integračního procesu, ale i regionálně zaměřené kurzy vztahující se k významným regionům světa jako je Rusko, Latinská Amerika nebo region Blízkého východu.

Z hlediska vědecko-výzkumné orientace se výrazněji katedra profiluje jako pracoviště zaměřené na výzkum v oblasti mezinárodní bezpečnosti, Latinské Ameriky a Blízkého Východu, k čemuž slouží aktivity členů katedry v rámci tří vědecko-výzkumných center MUP - Centra pro studium Blízkého východu (CMES), Iberoamerického centra (IAC) a Centra bezpečnostních studií (C4SS).

BakalářskÉ STUDIUM

International Relations – European Studies

International Relations – Asian Studies

MagisterskÉ STUDIUM

International Relations and European Studies

Rigorózní řízení

International Relations and European Studies

doktoRSKÉ STUDIUM

International Relations and European Studies

Vědecká CENTRa

Centrum pro studium Blízkého východu (CMES)

Iberoamerické centrum (IAC)

KONTAKT

Email: ires@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice