Katedra finančního managementu

Interní akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  - vedoucí katedry
 • Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, Ph.D.
 • Ing. Dana Kubíčková, CSc.
 • JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA

Externí akademičtí pracovníci

 • Mgr. Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP, LL.M.
 • Ing. Marie Fišerová, Ph.D.
 • Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.

Katedra finančního managementu byla založena počátkem roku 2021 jako specializované pracoviště v oblasti finančního řízení, managementu, financí, finančního trhu a mezinárodních financí. Úkolem katedry finančního managementu je zajistit koncepční přístup k rozvoji bakalářského profesního studijního programu Finanční management ve vazbě na požadavky praxe. Vedle kultivace studijního programu se bude katedra zabývat také rozvojem tvůrčí činnosti v této oblasti. Členy katedry se stali kolegyně a kolegové z nynějších kateder ekonomického zaměření (Katedra mezinárodního obchodu a Katedra cestovního ruchu) stejně jako externí spolupracovníci z praxe.

Bakalářské studium

Finanční management

KONTAKT

Email: fm@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov

Rada profesního studijního programu Finanční management

 • doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. – předsedkyně Profesní rady
 • Ing. Miroslav Bečka
 • Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA
 • Ing. Jiří Dušek
 • Ing. Pavel Dytrych
 • Ing. Ditta Hlaváčková, MBA
 • Ing. Jakub Hlinka
 • Ing. Jan Hrabačka
 • Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, Ph.D.
 • Ing. Jana Karnišová
 • Ing. Leoš Klimt
 • Ing. Miluše Korbelová
 • Ing. Jana Kosinová
 • Ing. Radka Kosinová
 • Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M.
 • Mgr. Ing. Magdaléna Králová
 • Ing. Viera Kučerová
 • Ing. Karolína Neuvirtová
 • Ing. Radek Neužil
 • Ing. Josef Nocar
 • Ing. Štěpán Pelc
 • Ing. Zdeněk Pitner
 • PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
 • Ing. Lenka Strosová
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Záviš, MBA
 • Ing. David Zítko