Katedra politologie a anglofonních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • PhDr. Petr Just, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
 • prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
 • Sini Eikonsalo, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
 • Wesley Ross Johnson, B.A., DELTA
 • Alexander Jordan, Ph.D.
 • prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
 • doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
 • prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
 • PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
 • Ricardo Reboredo, Ph.D.
 • Mgr. Leona Rohrauer, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
 • Mgr. Olga Brunnerová
 • PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.
 • Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
 • Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Lenka Kristenová
 • Mgr. David Procházka

V rámci studia programů Humanitní studia a Politologie katedra svým studentům nabízí komplexní společenskovědní vzdělání vztahující se k prostoru střední Evropy, včetně speciálního odborného zaměření na problematiku politických systémů a politiky zemí střední Evropy a prohloubeného studia současné české politiky.

Studijní plán interdisciplinárního programu Anglophone Studies je zaměřen na studium politických, kulturních a společenských souvislostí jednotlivých států anglofonního světa a jejich postavení a úlohu v současném mezinárodním prostoru. Výuka i atestace probíhají v anglickém jazyce. Absolventi získají pokročilou kompetenci jak v mluveném, tak i písemném projevu.

V rámci vědecko-výzkumných aktivit se katedra primárně zaměřuje na oblasti historického a politologického výzkumu, zejména v kontextu zemí střední Evropy a vybraných zemí anglofonního světa (zejm. USA a Velké Británie). K tomuto účelu mj. slouží i recenzovaný, anglicky vydávaný časopis „Politics in Central Europe“, který je zároveň oficiálním časopisem Central European Political Science Association a do kterého mohou přispívat původními výsledky svého výzkumu jak čeští i zahraniční odborníci, tak nadaní studenti katedry i univerzity.

BakalářskÉ STUDIUM

Humanitní studia

Anglophone Studies 

MagisterskÉ STUDIUM

Politologie

Anglophone Studies

Rigorózní řízení

Politologie

DOKTORSKÉ STUDIUM

Political Science

Politologie

Vědecké CENTRUM

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)

KONTAKT

Email: phs@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov