Centrum pro studium mediální kultury

CSMK01
CSMK01a
CSMK02
CSMK03
CSMK04
CSMK05
CSMK06
CSMK07
CSMK08
CSMK09
CSMK10
CSMK11
CSMK12
CSMK13
CSMK14
CSMK15

Základní informace

Centrum pro studium mediální kultury je vědecké pracoviště katedry Mediálních studií MUP sdružující odborníky z oblasti mediálních studií, specializujících se na zkoumání veřejných komunikačních praktik v prostředí minulých i současných forem české mediální kultury.

Takto profilovaný výzkum se snaží zjistit, do jaké míry je medializace v českém kulturním prostředí determinována dobovým nastavením diskursivních regulativů (cenzura, dohled, kritika atd.) a politicky privilegovanými trendy masové komunikace (normalizace, amerikanizace, globalizace atd.).

     

   Více    

Kontakt:
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

Vedoucí centra

csmk@mup.cz

http://csmk.mup.cz