Centrum pro studium mediální kultury

CSMK01
CSMK01a
CSMK02
CSMK03
CSMK04
CSMK05
CSMK06
CSMK07
CSMK08
CSMK09
CSMK10
CSMK11
CSMK12
CSMK13
CSMK14
CSMK15

Základní informace

Centrum pro studium mediální kultury je vědecké pracoviště katedry Mediálních studií MUP sdružující odborníky z oblasti mediálních studií, specializujících se na zkoumání veřejných komunikačních praktik v prostředí minulých i současných forem české mediální kultury.

Centrum pro studium mediální kultury se zaměřuje na tzv. „mediální problematiku“, respektive na „myšlení o médiích“ v tuzemském prostředí. Na straně jedné se výzkumní pracovníci zabývají genealogií samotného teoretického zájmu o média, na straně druhé analyzují (nejen) současné mediální obsahy a jejich socio-kulturní determinace, které vedou k analýze fyziognomie mediální kultury.

     

   Více    

Kontakt:
doc. Martin Charvát, Ph.D.

doc. Martin Charvát, Ph.D.

Vedoucí centra

csmk@mup.cz

http://csmk.mup.cz