Centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí

CKVAZ-01-UK
CKVAZ-02-USA
CKVAZ-03-UK
CKVAZ-04-UK
CKVAZ-05-USA
CKVAZ-06-AUS
CKVAZ-07-UK

Základní informace

Centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí bylo zřízeno 1. 1. 2022 jako odborné pracoviště tvořící autonomní součást katedry politologie a anglofonních studií. Jeho činnost je úzce spjata s realizací bakalářského a magisterského programu Anglofonní studia. Centrum se kromě výzkumu problematiky anglofonních zemí v širokém mezioborovém záběru využívajícího přístupy politologických, teritoriálních, historických, literárně a kulturně historických a antropologických věd zaměřuje především na komparativní civilizační studium a dějiny idejí.

Interdisciplinární výzkumné a vzdělávací aktivity Centra pro komparativní výzkum anglofonních zemí zahrnují publikační výstupy v podobě odborných studií a monografií, pořádání workshopů a mezinárodních konferencí, navazování spolupráce s příbuznými pracovišti v České republice a zahraničí, přípravu domácích a mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektů a realizaci osvětových přednášek určených pro střední školy, širokou veřejnost a další instituce.

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Vedoucí centra

ckvaz@mup.cz

http://ckvaz.mup.cz