Centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí

Centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí bylo zřízeno 1. 1. 2022 jako odborné pracoviště tvořící autonomní součást katedry politologie a anglofonních studií. Jeho činnost je úzce spjata s realizací bakalářského a magisterského programu Anglofonní studia. Centrum se kromě výzkumu problematiky anglofonních zemí v širokém mezioborovém záběru využívajícího přístupy politologických, teritoriálních, historických, literárně a kulturně historických a antropologických věd zaměřuje především na komparativní civilizační studium a dějiny idejí.

Interdisciplinární výzkumné a vzdělávací aktivity Centra pro komparativní výzkum anglofonních zemí zahrnují publikační výstupy v podobě odborných studií a monografií, pořádání workshopů a mezinárodních konferencí, navazování spolupráce s příbuznými pracovišti v České republice a zahraničí, přípravu domácích a mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektů a realizaci osvětových přednášek určených pro střední školy, širokou veřejnost a další instituce.