Výzkumný záměr

2015-2020

Vědecko-výzkumná činnost CSMK se bude v letech 2020-2025 cíleně zabývat několika oblastmi:

  1. Tým pod vedením dr. Martina Charváta a prof. Jana Jiráka bude pokračovat v kontinuálním výzkumu tuzemského „myšlení o médiích“ v meziválečném období. Byly vydány již dvě odborné monografie (Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938; Média v meziválečné publicistice. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.), přičemž v roce 2020 bude hlavní zájem vědeckého týmu zaměřen na meziválečnou revue Duch novin. Na třetí čtvrtletí roku 2020 je plánována monografie, která bude obsahovat jak autorské studie, tak přetištěné důležité texty, které se v Duchu novin objevily.
  2. Mezi lety 2020-2025 se dr. Martin Charvát bude zaměřovat na téma „životního slohu“ v meziválečných tuzemských kulturních časopisech.
  3. dr. Jakub Machek pokračuje ve výzkumu populární kultury, jak současné, tak jejím historickým proměnám.
  4. doc. Michaela Fišerová bude prohlubovat téma „dekonstrukce“ současných forem vizuality.
  5. dr. Eva Niklesová se zaměří na pragmaticko-lingvistické analýza současného politicko-mediálního diskurzu; druhým tématem je reflexe mediální gramotnosti.
  6. dr. Jan Děkanovský se kontinuálně zabývá vztahem médií a sportu; různými typy mediální reprezentace sportovního prostředí.
  7. CSMK dále bude pokračovat v organizaci odborných workshopů a přednášek hostů z mediální sféry.