Výzkumný záměr

2015-2020

Vědecko-výzkumná činnost CSMK se bude v letech 2015-2020 cíleně zabývat diskursivní analýzou české politické komunikace. Badatelské aktivity se budou zaměřovat především na studium postupné transformace politické komunikace v závislosti od jejích aktuálních trendů (emocionalizace, personalizace, bulvarizace) v současném českém mediálním prostředí.

Ačkoli výzkum CSMK už i doposud přihlížel k politickým aspektům komunikační pragmatiky, význam této oblasti v rámci vědecko-výzkumné činnosti CSMK bude nově posílen do té míry, že se problematika politické komunikace stane nově základní platformou odborných aktivit CSMK.

V roce 2015 CSMK plánuje tyto aktivity:

  1. dvě odborné přednášky (v LS, v ZS) spojené s kulatým stolem na rámcové téma výzkumného záměru "Politická komunikace" a určené jak pro vyučující, tak pro studenty. Konkretizace tématu: "Vliv výzkumů veřejného mínění na obsah médií před volbami". Vystoupí vybraní badatelé z kateder MS a PHS + zvaní hosté, např. Jan Hartl, Tomáš Lebeda, Jindřich Krejčí). Termíny duben a listopad 2015. 
  2. dvě panelové diskuse (v LS, v ZS) na rámcové téma výzkumného záměru "Politická komunikace" určené jak pro vyučující, tak pro studenty. Konkretizace tématu: "Volební kampaně: tvorba, zacílení, efekty". Vystoupí vybraní badatelé z kateder MS a PHS + zvaní hosté, např.: Otto Eibl, Jaroslav Poláček, Jakub Janda). Termíny březen a říjen 2015. 
  3. studentská videokonference "Média a my", zacílená na prezentaci problematiky vybraných magisterských prací a následnou diskusi se slovenskými studenty a vyučujícími z košické Univerzity P. J. Šafárika. Konference je koncipována jako mezinárodní soutěž o nejlepší projekt magisterské práce v oboru Mediální studia. Termín květen 2015.
  4. mezinárodní vědecká konference na téma "Proměny mediálního diskurzu", spadající do rámcového tématu výzkumného záměru CSMK "Politická komunikace". Termín prosinec 2015.