Anglophone Studies

Chcete mluvit anglicky jako rodilý mluvčí a stát se odborníkem na anglofonní země? Pak anglofonní studia jsou přesně pro vás. Výuka probíhá v anglickém jazyce a studium se kromě prohlubování jazykových znalostí zaměřuje například na kulturní a politický vývoj jednotlivých zemí.

Proč studovat

 • Získáte přehled o kulturním, politickém, historickém a ekonomickém kontextu anglofonních zemí.
 • Prohloubíte si znalost anglického jazyka a budete hovořit jako rodilý mluvčí.
 • Naučíte se vnímat vztahy mezi anglofonními zeměmi v širších souvislostech.
 • Zvýšíte šanci profesního
  i vědeckého uplatnění.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry anglofonních studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder International Relations and European Studies a politologie a humanitních studií.

Kam po studiu

 • státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
 • grantové agentury
 • média
 • české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
 • cestovní ruch
 • diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí

Studijní program: Anglophone Studies
Forma  studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • překladatel pro OSN
 • asistent diplomata
 • delegát cestovní kanceláře

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

písemný test z anglického jazykaOnline přihláška

Test se zaměřuje na gramatické a lexikální jevy.

Písemný test z anglického jazyka může být prominut při podání žádosti s úředně ověřenou kopií certifikátu - ne staršího dvou let - o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky.

ústní zkouška

Během ústního pohovoru je posuzována výslovnost a vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce.

Vstupní úroveň komunikativní kompetence v jazyce musí odpovídat minimálně úrovni B2 v receptivních dovednostech a úrovni B1 v produktivních dovednostech dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Důležité

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

 

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje