Mezinárodní obchod

Sníte o vlastním podnikání a potřebujete impuls ke startu kariéry? Zkuste program Mezinárodní obchod. Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. Součástí studia je odborná praxe v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních firmách.

Proč studovat

 • Získáte široké uplatnění v mezinárodním podnikání.
 • Navážete kontakty s odborníky z praxe.
 • Získáte přehled v oblasti mezinárodního marketingu a managementu.
 • Budete moci využít odbornou praxi v tuzemských nebo zahraničních firmách.
 • Získáte dovednosti možným zapojením do projektu fiktivní Metropolitní univerzitní banky.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry mezinárodního obchodu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • České podniky zaměřené na mezinárodní obchod
 • Nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
 • Mezinárodní organizace
 • České i zahraniční poradenské společnosti
 • Vlastní podnikání

Studijní program: Mezinárodní obchod
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • manager
 • zakladatel startupu
 • account manager

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Naši partneři

 • A1R, s.r.o.
 • BOARD INVEST, a.s.
 • Civop s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Český institut interních auditorů, z.s.
 • Effix s.r.o.
 • Interexpert Bohemia s.r.o.
 • J + Consult spol. s r.o.
 • JKC, s.r.o.
 • JMP Praha s.r.o.
 • KOMORA BOZP A PO ČR
 • LINET, spol. s r.o.
 • Luca Audit, s.r.o.
 • Padia s.r.o.
 • Paestrum s.r.o.
 • PPG Deco Czech a.s.
 • Proxy, a.s.
 • Remoska, s.r.o.
 • Riocath Research Institute, a.s.
 • S&T CZ s.r.o.
 • SHNE Consulting s.r.o.
 • Taxart, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
 • Valenta-Nocar, s.r.o.

Jsme členem:

Online přihláškaPřijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně, a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.