Digitální ekonomika

Investiční aplikace, sdílená ekonomika, Bitcoin a další kryptoměny, fintechové služby, či P2P služby. Termíny, které nás obklopily a nastartovaly trend, který mění celé sektory ekonomiky. Pokud chcete uspět na rychle se měnícím trhu práce v digitálním světě, přihlaste se na bakalářský profesní program Digitální ekonomika. Program je postaven spolu s velkými i malými, českými i nadnárodními firmami, které v dynamickém prostředí digitální ekonomiky hledají absolventy schopné přizpůsobit se výzvám spojeným nejen s novými technologiemi, ale také s novou organizací práce.

Proč studovat

 • Program postaven spolu s velkými i malými, českými i nadnárodními firmami.
 • Navážete kontakty s odborníky
  z praxe.
 • Uspějete na rychle se měnícím trhu práce v digitálním světě.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry mezinárodního obchodu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodních vztahů a evropských studií, cestovního ruchu a právních disciplín a veřejné správy.

Kam po studiu

 • české fintechové společnosti spojující finance s novými technologiemi
 • nadnárodní společnosti podnikající v digitalizaci tradičních služeb
 • české i zahraniční poradenské společnosti se zaměřením na technologické výzvy pro ekonomiku podniku
 • instituce státní správy procházející digitální transformací
 • moderní investiční společnosti poskytující tradiční služby digitální formou
X

Studijní program: Digitální ekonomika
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:
Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: de@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Naši partneři

 • CEC Group
 • Coinmate
 • Confirmo
 • Cyrrus
 • Česká fintechová asociace
 • Česká kryptoměnová asociace
 • Dataligence
 • Deloitte
 • Finanční skupina Roklen
 • Fingood
 • Global Arena Research Institute
 • Holky v Kryptu
 • HustáKomunikejšn
 • INNES Slovakia
 • KB Smart Solutions
 • Nation1
 • Platební instituce Roger
 • Portu
 • Taste
 • Twisto
 • XTB

Online přihláškaPřijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně, a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.