Regionální studia a mezinárodní obchod

Sníte o vlastním podnikání a potřebujete impuls ke startu kariéry? Zkuste program Regionální studia a mezinárodní obchod. Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání a dále prohlubuje teoretické znalosti a analytické dovednosti, zejména v oblasti práce se statistickými daty. Současně studenty detailněji seznamuje s ekonomickým vývojem v různých regionech světa a přináší poznatky z oblasti regionálních studií a mezinárodního práva.

Proč studovat

  • Získáte široké uplatnění v mezinárodním podnikání.
  • Navážete kontakty s odborníky z praxe.
  • Získáte přehled v oblasti mezinárodního marketingu a managementu.
  • Budete moci využít odbornou praxi v tuzemských nebo zahraničních firmách.

Co budete studovat

  • 1. semestr
  • 2. semestr
  • 3. semestr
  • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry mezinárodního obchodu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

  • České podniky zaměřené na mezinárodní obchod
  • Nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
  • Mezinárodní organizace
  • České i zahraniční poradenské společnosti
  • Vlastní podnikání

Studijní program: Regionální studia a mezinárodní obchod
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

  • manager
  • zakladatel startupu
  • account manager

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů v akademickém roce 2022/2023 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.