Certifikát z asijského jazyka

Certifikát z asijského jazyka je možné získat v jednom nebo více z těchto jazyků: čínština, japonština.

Tento certifikát je určen pro zájemce z řad studentů volitelných kurzů asijských jazyků, které zajišťuje katedra asijských studií MUP. Těmito studenty mohou být studenti prezenčního i kombinovaného studia všech oborů vyučovaných na MUP a také účastníci kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání dle §60 zákona 111/1998. Sb. ve znění pozdějších předpisů.

POŽADAVKY PRO SPLNĚNÍ CERTIFIKÁTU Z ASIJSKÉHO JAZYKA

  1. Absolvování ročního (dvousemestrálního) cyklu jazykových seminářů/cvičení Japonština I-II nebo Čínština I-II v celkovém rozsahu 104 hodin
  2. docházka minimálně 75 % v každém semestru
  3. aktivní účast v hodinách
  4. úspěšné zvládnutí zápočtového testu na konci 1. a 2. semestru
  5. složení závěrečné zkoušky na konci druhého semestru s celkovým hodnocení velmi dobře nebo lepším.

Úspěšní absolventi jazykového kurzu obdrží Certifikát z asijského jazyka v podobě odpovídajícímu zařazení studentů:

a) Studenti oborů Asijská studia a mezinárodní vztahy (ASMV), kteří studují asijský jazyk jako volitelný jazyk, mohou požádat o vystavení osvědčení MUP – Certifikát z asijského jazyka, za předpokladu, že splní požadavky týkající se docházky (viz níže).

b) Studenti MUP mimo obor ASMV obdrží Certifikát z asijského jazyka jakožto součást programu celoživotního vzdělávání (CŽV) dle §60 zákona 111/1998. Sb. ve znění pozdějších předpisů.

c) Úspěšní absolventi, kteří nejsou studenti MUP a výuku jazyka si hradí v souladu se smlouvou o celoživotním vzdělávání, obdrží Certifikát z asijského jazyka jakožto součást programu celoživotního vzdělávání dle §60 zákona 111/1998. Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Po splnění výše uvedených podmínek může student požádat o vydání certifikátu z asijského jazyka. Student stáhne a vyplní obecnou žádost, ke které doloží splněné studijní povinnosti ze studijního informačního systému. V přiložených studijních výsledcích student označí relevantní předměty a celou žádost předloží ke schválení vedoucímu katedry asijských studií. Soubor dokumentů následně odevzdá na studijním oddělení.
Vydání certifikátu zajišťuje oddělení pro ukončování studia.