Asijská studia

Chcete se stát odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů a zajímáte se o politické a společenské dění v Asii? Studujte program Asijská studia. Seznámíte se s hlavními aktéry, politickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezpečnostními otázkami indo-pacifického regionu, zejména východní a jihovýchodní Asie a Indického subkontinentu.

Proč studovat

 • Získáte hlubší poznatky o současné mezinárodní politice a konfliktech v daném regionu.
 • Naučíte se praktické znalosti a dovednosti z oblasti diplomacie.
 • Vytvoříte si kontakty s odborníky z mezinárodních, evropských a vládních institucí.
 • Budete mít možnost účastnit se zahraničních stáží.
 • Zúčastníte se workshopů se zahraničními experty.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry asijských studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder International Relations and European Studies a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • diplomacie
 • mezinárodní obchod
 • mezinárodní instituce a organizace
 • instituce veřejné správy
 • zpravodajská média
 • české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace
 • cestovní ruch
 • vědecko-pedagogická činnost na vysokých školách

Studijní program: Asijská studia
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • překladatel pro OSN
 • asistent diplomata
 • vědecký pracovník

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů v akademickém roce 2021/2022 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.