Asijská studia

Chcete se stát odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů a zajímáte se o politické a společenské dění v Asii? Studujte program Asijská studia. Seznámíte se s hlavními aktéry, politickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezpečnostními otázkami indo-pacifického regionu, zejména východní a jihovýchodní Asie a Indického subkontinentu.

Proč studovat

 • Získáte hlubší poznatky o současné mezinárodní politice a konfliktech v daném regionu.
 • Naučíte se praktické znalosti a dovednosti z oblasti diplomacie.
 • Vytvoříte si kontakty s odborníky z mezinárodních, evropských a vládních institucí.
 • Budete mít možnost účastnit se zahraničních stáží.
 • Zúčastníte se workshopů se zahraničními experty.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry asijských studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder International Relations and European Studies a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • diplomacie
 • mezinárodní obchod
 • mezinárodní instituce a organizace
 • instituce veřejné správy
 • zpravodajská média
 • české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace
 • cestovní ruch
 • vědecko-pedagogická činnost na vysokých školách

Studijní program: Asijská studia
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • překladatel pro OSN
 • asistent diplomata
 • vědecký pracovník

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů v akademickém roce 2022/2023 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.