Katedra asijských studií

Interní akademičtí pracovníci

 • doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.
 • Aleš Karmazin, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.

Externí akademičtí pracovníci

 • Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miriam Lőwensteinová, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Urbancová
 • Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Denisa Vostrá, Ph.D.

Katedra asijských studií si klade za cíl studentům předávat komplexní znalosti oblasti, zahrnující i aspekty fyzicko-geografické, kulturně-historické, etnické, náboženské a jazykové, které povedou k hlubšímu celkovému pochopení fungování společností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů jak v rámci studovaného regionu, tak i navenek. Existence navazujícího magisterského programu Asijská studia je reflexí rostoucího geopolitického, bezpečnostního a ekonomického významu asijského kontinentu a jeho konkrétních (sub)regionů na počátku 21. století.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Asijská studia

KONTAKT

Email: asmv@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice