Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Interní akademičtí pracovníci

  • doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
    - vedoucí katedry
  • prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
  • prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
  • Mgr. Levon Ter-Ghazaryan, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.
  • Ing. Martina Varkočková, Ph.D.
  • Mgr. Michal Vít, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

  • PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.

Katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií realizuje výuku předmětů zaměřených na teorii mezinárodních vztahů, mezinárodní organizace, geopolitiky, problematiku evropského integračního procesu, ale i regionálně zaměřené kurzy vztahující se k významným regionům světa (Rusko, Latinská Amerika, západní Evropa).

Z hlediska vědecko-výzkumné orientace se výrazněji katedra profiluje jako pracoviště zaměřené na výzkum v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Tyto aktivity jsou koncentrovány do Centra bezpečnostních studií. Výzkumná koncepce prakticky naplňuje vizi transdisciplinárního charakteru, který umožní vytváření dílčích výzkumných strategií v oblasti bezpečnostního výzkumu. Koncepce výzkumu rozpracovává základní čtyři výzkumné programy: řešení a transformace konfliktů, privatizace bezpečnosti a terorismus, nové bezpečnostní hrozby nebo bezpečnost malého státu.

BakalářskÉ STUDIUM

Mezinárodní vztahy – Evropská studia

Mezinárodní vztahy – Asijská studia

MagisterskÉ STUDIUM

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Rigorózní řízení

Mezinárodní vztahy a evropská studia

DOKTORSKÉ STUDIUM

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Vědecké CENTRUM

Centrum bezpečnostních studií (C4SS)

KONTAKT

Email: mves@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice