Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Program Double Degree ve spolupráci s touto partnerskou univerzitou na Slovensku mohou absolvovat studenti bakalářského oboru Veřejná správa. Student získá diplom obou univerzit, pokud absolvuje 2 semestry na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (2. ročník) a úspěšně ukončí studium na MUP.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti prvních ročníků bakalářského oboru Veřejná správa. Na partnerské univerzitě probíhá studium ve slovenském jazyce. Termín výběrového řízení bude včas upřesněn. Účast v programu Double Degree bude studentům MUP umožněna bez dalšího příplatku ke školnému a je navíc finančně podpořena grantem Erasmus.

Pro více informací o výběrovém řízení a přihláškách kontaktujte zahraniční oddělení.