Università degli Studi di Trento

Metropolitní univerzita Praha uzavřela smlouvu s italskou univerzitou Università degli Studi di Trento. Obě univerzity si budou vzájemně uznávat studium v magisterských oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies. Vybraní studenti obou univerzit, kteří splní podmínky smlouvy, absolvují druhý ročník studia na partnerské univerzitě a po řádném ukončení studia obdrží po dvouletém magisterském studiu diplom obou univerzit.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti v prvním ročníku magisterského studia výše zmíněných oborů.  Účast v programu Double Degree bude studentům MUP umožněna bez dalšího příplatku ke školnému a je navíc finančně podpořena grantem Erasmus. Termín výběrového řízení bude včas upřesněn. 

Pro více informací o výběrovém řízení a přihláškách kontaktujte zahraniční oddělení.