IAC Alumni

IAC Alumni neboli studenti, kteří úspěšně zakončili své bakalářské či magisterské studium a získali Certifikát iberoamerických studií MUP, níže popisují své zkušenosti s plněním předepsaných kritérií Certifikátu. Uvedené výpovědi také zahrnují osobní zkušenosti a doporučení, nastiňují tak cestu k Certifikátu, což může být k užitku především potenciálním uchazečům.

Lenka Samková

Lenka Samková získala Certifikát iberoamerických studií po ukončení magisterského studia v roce 2014.

Splnění kritérií

O španělsky mluvící země se dlouhodobě zajímám, a tak jsem využila možnosti tento můj zájem nějak věcně zúročit.

K získání Certifikátu mi napomohlo několik aktivit. Absolvovala jsem předměty s danou tematikou (Mexiko a Střední Amerika, Teritoriální kurz: Brazílie, Chile a Argentina, USA – vývoj americké identity). Moje diplomová práce byla orientována na hospodářsko-politickou charakteristiku Španělska se zaměřením na separatistické tendence některých historických regionů, především Katalánska.

Požadovanou jazykovou přípravu jsem též splnila. Španělský jazyk jsem začala studovat již na gymnáziu a následně jsem z něj úspěšně složila mezinárodní zkoušky DELE na úrovni B2. Během svého bakalářského studia na Univerzitě Pardubice jsem navíc absolvovala půlroční studijní pobyt v Galicii (Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo - Ourense) v rámci programu LLP/Erasmus

Rozšíření obzorů

Prozatím jsem neměla příležitost certifikát použít, neboť stále pokračuji ve studiu. Doufám, že do budoucna tento certifikát nějakým způsobem využiji. A pokud ne, nevadí. Absolvování výše uvedených předmětů přispělo k rozšíření mých obzorů a k celkovému osobnímu rozvoji.

Doporučení

Certifikát bych doporučila všem, kteří se o daný region zajímají a chtějí rozšířit své znalosti této oblasti a dozvědět se zajímavé informace, které získají díky odborníkům vyučujícím na MUP, kteří své zkušenosti předávají svým studentům v rámci jednotlivých předmětů, různých přednášek a kulatých stolů s dalšími hosty.

Lukáš Drvota

Lukáš Drvota získal Certifikát iberoamerických studií po ukončení bakalářského studia v roce 2013.

Splnění kritérií

Podmínkou pro získání Certifikátu bylo absolvovat tři kurzy s latinskoamerickou tematikou a výuku španělského jazyka.

Certifikát nebylo náročné získat, jelikož povinný počet kurzů se v průběhu mého studia snížil z pěti na tři, což náročnost snížilo. V době studia na MUP a získání certifikátu byla moje španělština zhruba na úrovni A2. Má bakalářská práce se zabývala kubánsko-americkými vztahy po roce 1959 a psal jsem ji u pana profesora Opatrného. Dále jsem působil v redakční radě MUPTimes a publikoval zde nějaké články o Latinské Americe.

Směřovaní dalšího studia

Měl jsem zájem o certifikát čistě z technického hlediska a tak jsem si zapsal kurzy s latinskoamerickou tematikou. V době mého studia je na MUP externě vyučoval prof. Opatrný, který ve mně vzbudil neskutečný zájem o region. O směřování mého dalšího studia jsem tedy měl okamžitě jasno.

Moje současné studium je spojené s Latinskou Amerikou, jelikož studuji magisterský obor Iberoamerikanistika na Univerzitě Karlově. Samotný certifikát jsem konkrétně ještě nepoužil, ale snaha o jeho získání velice ovlivnila moje další směřování, jelikož mi Latinská Amerika přirostla k srdci. Určitě tak nepřímo přispěl k mému studijnímu, profesnímu a osobnímu rozvoji, jelikož určil mé další kroky ve studiu.

Má diplomová práce se zabývá Československo-kubánskými vztahy v 80. letech 20. století, z čehož vyplývá můj zájem o studenou válku a roli ČSSR v Latinské Americe. Po ukončení magisterského studia bych rád pokračoval ve studii doktorském. Jelikož jsem na MUP studoval mezinárodní vztahy, je mi toto téma nejbližší i v rámci Latinské Ameriky, zajímá mě zejména role Spojených států a vůbec celé moderní dějiny od počátku 20. století až do současnosti. Mé oblíbené státy jsou Kuba, Mexiko (zde jsem byl na meziuniverzitní výměně), Venezuela a Argentina.

Doporučení

Certifikát doporučuji každému, kdo má zájem o region Latinské Ameriky, jelikož podmínkou je absolvování zajímavých relevantních kurzů. Toto je mnohem důležitější než samotný certifikát jako takový, který má spíše vedlejší roli.

Simona Maternová

Simona Maternová získala Certifikát iberoamerických studií po ukončení bakalářského v roce 2013.

Splnění kritérií

K získání Certifikátu jsem musela úspěšně absolvovat kurzy s iberoamerickou tematikou a prokázat příslušnou jazykovou úroveň. Kurzy, které jsem absolvovala na Metropolitní univerzitě byly: Kapitoly z dějin zemí Latinské Ameriky, Mexiko a Kuba, Kultura zemí Latinské Ameriky, Mexiko a Střední Amerika. Na MUP jsem také v rámci bakalářského studia navštěvovala kurz španělského jazyka. Další podmínkou k získání Iberoamerického Certifikátu bylo prokázání dlouhodobého zájmu o region, čímž byla má bakalářská práce na téma Politické strany Mexika v druhé polovině dvacátého století a také má účast na všech konferencích, které Iberoamerické centrum uspořádalo.

Získání Iberoamerického certifikátu nebylo obtížné, protože mě iberoamerická tematika velmi zajímá a španělský jazyk jsem studovala již na střední škole.

Nejoblíbenější téma?

Toto je pro mě velmi obtížné zodpovědět, protože mě zajímá úplně všechno. Vše od předkolumbovských kultur až po současnost, od Mexika až po Argentinu. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodla studovat Iberoamerikanistiku na Karlově univerzitě. Poslední rok jsem se ale intenzivně věnovala vzájemným vztahům mezi Československem a Venezuelou v letech 1945–1968, protože je to téma mé diplomové práce.

Vřelý osobní přístup k regionu

Můj zájem o Latinskou Ameriku vznikl už v dětství, kdy mojí nejoblíbenější knihou byl, a ostatně dodnes je, atlas světa. Snila jsem o tom, kam se všude podívám. Moji pozornost tenkrát přitahoval hlavně amazonský prales. Postupně se moje oblíbené knihy rozrostly o knihy Karla Maye. Skutečný zájem, ale přišel mnohem později a to, když jsem žila ve Velké Británii, kde jsem potkala první Latinoameričany. O jejich milé a přátelské povaze se snad ani nemusím zmiňovat. Volné chvíle jsme trávili mimo jiné vyprávěním o svých zemích, o kultuře, přírodě, lidech, ale i politice a ekonomice. To vše u dobrého jídla.

Když jsem začala studovat na Metropolitní univerzitě, která nabízela i kurzy s latinskoamerickou tematikou, nemohla jsem na nich chybět. Zde u mě určitě zafungoval další faktor, a to přednášející. Byly to právě jejich odborné znalosti, ale i způsob, jakým je prezentovali studentům, jejich zájem o region, který byl vyloženě nakažlivý. Díky tomu jsem dnes studentkou Iberoamerikanistiky a regionem se budu určitě zabývat i po ukončení studia.

Doporučení

Doporučuji Certifikát všem, kteří mají zájem o Latinskou Ameriku a chtějí se tomuto regionu věnovat i v budoucnu, ať už v dalším studiu či v zaměstnání. Ale nejen jim, vždy je skvělé rozšířit si obzory. Latinská Amerika je stále poněkud opomíjeným regionem, což je škoda, protože je to region velmi zajímavý a s velkým potenciálem.