Aktuální výzkum

TRANSCULTURALIDAD, MESTIZAJE Y MUNDIALIZACIÓN EN EL ARTE DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. ORIENTE-OCCIDENTE

Poskytovatel: I+D+i Ministerio de Economía y Competitividad, Španělsko
Řešitel: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
Typ projektu: výzkumný projekt
Registrační číslo: HAR2017-82394-R

VĚDECKO-VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MUP č. VVZ 87-03, 2021. „International Relations and Territorial Studies“

financovaný z podpory MŠMT na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Řešitel: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D., Laurin Blecha.

Publikace