Ukončené vědecké a vzdělávací projekty

Japonská národní identita a revisionismus Šinza Abeho

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 18-05339S

Understanding Identities and Regions – Perspectives on V4 and WB

Poskytovatel: Mezinárodní visegrádský fond
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Typ projektu: výzkumný projekt
Registrační číslo: 21820078

Entrepreneurship Weekend 2 - V4 Entrepreneurship experience

Poskytovatel: Mezinárodní visegrádský fond
Účastník za MUP: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Registrační číslo: 21920309

British Cultural Diplomacy in the Arab Gulf

Poskytovatel: Euro-Gulf Information Centre
Účastník za MUP: Gerald Power, BA, Ph.D.
Typ projektu: výzkumný projekt
Registrační číslo: 1955-1975

Komparace interakce práva proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 17-11867S

Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní proporcionalita a zastoupení členských zemí v EP

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 18-09161S

Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 16-02288S

Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Spoluřešitel: PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 16-25570S

Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

Poskytovatel: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation
Řešitelé: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. a PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Typ projektu: Collaborative project, large-scale integrating project
Registrační číslo: 613256
Webová stránka projektu: www.style-research.eu

Recepce překladů „ostatních literatur“ v angličtině v českém kulturním prostředí

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D.
Registrační číslo: IGS C08-35

Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 a systému elektronického doručování v ČR (TB0500MV001)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Jiří Průša
Typ projektu: BETA

Dekonstrukce podpisu: metafyzická dimenze legální mediační politiky

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Mgr. Michaela Fišerová Ph.D.
Typ projektu: postdoktorský grantový projekt
Registrační číslo: 14-14237P

Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: P408/11/0395

Doménová jména a jejich význam pro podnikání

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 13-02203S

HOLANDSKÉ VESNIČKY V ČECHÁCH: NOVÁ FORMA MEZINÁRODNÍHO TURISMU VE 21. STOLETÍ

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: P404/12/1040
Webová stránka projektu: http://dutch-villages.mup.cz

REKONCEPTUALIZACE TEORIE ODSTRAŠOVÁNÍ: ORGANIZAČNÍ LOGIKY A PROPOJENÍ S PROTIRAKETOVOU OBRANOU

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
Typ projektu: postdoktorský grantový projekt
Registrační číslo: P408/12/P970

Práva k výsledkům výzkumu a jejich využívání

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.
Registrační číslo: KPV/1/2011

Ověřování veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničí

Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Řešitel: JUDr. Vladimír Novotný
Typ projektu: projekt v oblasti mezinárodních vztahů pro rok 2011

Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb a rizik pro ČR a EU

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: PhDr. Emil Sulejmanov, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 407/07/1315

Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky Navrhovatel: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 407/09/0625

Budování české demokracie v letech 1989 - 2009

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky Navrhovatel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 407/09/1023

Írán – podpora demokratizace, lidských práv a rozvoje občanské společnosti

Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Řešitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
Typ projektu: projekt v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2011

Formování postoje ČR k tvorbě a uplatňování legislativy EU

Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Řešitel: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Typ projektu: projekt v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2011

Protiteroristická politika EU a evropeizace protiteroristických politik vybraných členských států EU

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Registrační číslo: MVES/3/2010

Analýza diskurzu energetických vztahů mezi EU a Ruskem

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: Mgr. Lukáš Tichý
Registrační číslo: MVES/4/2010

Transformace trhů práce a fiskální stabilita ve Střední Evropě

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D.
Registrační číslo: MVES/5/010

Práva k výsledkům výzkumu a jejich využívání

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.
Registrační číslo: KPV/1/2011

Peněžité dávky v nemoci a mateřství ve vybraných státech EU a úsporná opatření

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.
Registrační číslo: KPDVS/5/2011

Protiteroristická politika Evropské unie po 11. září 2001

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Typ projektu: postdoktorský grantový projekt
Registrační číslo: 402/08/P500

Disciplinary Developments in European Studies

Interní grantová soutěž
Navrhovatel: Mgr. Daniela Chalániová
Registační číslo: IRES/1/2010

Individuální povaha průmyslového vzoru

Poskytovatel: Úřad průmyslového vlastnictví
Příjemce: Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP
Typ projektu: výzkumný úkol

Edice dokumentů k ruské zahraniční a bezpečnostní politice

Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Program: Vědecká soutěž Ministerstva zahraničních věcí ČR
Cíl projektu: je shromáždění vládních souvisejících s ruskou zahraniční a bezpečnostní politikou - dokumentů platných pro současné období a klíčové z nich postupně "dohledávat" v předešlých zněních zpět, až do výchozího roku 1991. Termíny zahraniční a bezpečnostní politika jsou přitom chápány jako vzájemně provázané a "široce" nahlížené.