Karty ISIC/ALIVE

VÝHODY STUDEnTSKÉ KARTY

Karta slouží pro identifikaci držitele karty, pro vstup do budov MUP, jako čtenářský průkaz do Odborné knihovny Jiřího Hájka (včetně tisku a kopírování) a v budově MUP Jarov k aktivaci výtahu (v budově MUP Strašnice slouží výtah pouze pro pracovníky MUP a osoby s pohybovým postižením).

Karty  ISIC/ALIVE

Karta je opatřená fotografií, jménem držitele a číslem karty a vydává se v následujících variantách: 

  • karta s licencí ISIC určená pro studenty prezenčního studia 
  • karta s licencí ALIVE určená pro studenty kombinovaného studia
  • karta bez licence pro účastníky programů celoživotního vzdělávání, účastníky rigorózního řízení a studenty, kteří o kartu s licencí nemají zájem

Více informací o vydávání karet a prodloužování platnosti licence získáte na příslušném studijním oddělení.

Pravidla pro vydávání a používání karet s licencí ISIC/ALIVE jsou upravena na www.isic.cz a řídí se pravidly poskytovatele licencí ISIC/ALIVE.