Karty ISIC/ALIVE

VÝHODY STUDEnTSKÉ KARTY

Karta slouží pro identifikaci držitele karty, pro vstup do budov MUP, jako čtenářský průkaz do Odborné knihovny Jiřího Hájka (včetně tisku a kopírování) a v budově MUP Jarov k aktivaci výtahu (v budově MUP Strašnice slouží výtah pouze pro pracovníky MUP a osoby s pohybovým postižením).

Karty ISIC/ALIVE

Karta je opatřená fotografií, jménem držitele a číslem karty a vydává se v následujících variantách: 

 • karta s licencí ISIC určená pro studenty prezenčního studia 
 • karta s licencí ALIVE určená pro studenty kombinovaného studia
 • karta bez licence pro účastníky programů celoživotního vzdělávání, účastníky rigorózního řízení a studenty, kteří o kartu s licencí nemají zájem

Více informací o vydávání karet a prodlužování platnosti licence získáte na příslušném studijním oddělení. Pro využití slev je potřeba mít na kartě aktuální revalidační známku (netýká se nových průkazů v roce jejich vydání). Tato známka, tzv. přelepka, prodlužuje platnost karty právě pro využití mimo Univerzitu. Přelepka platí 16 měsíců, a to od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.

Pravidla pro vydávání a používání karet s licencí ISIC/ALIVE jsou upravena na www.isic.cz a řídí se pravidly poskytovatele licencí ISIC/ALIVE. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC/ALIVE není stanovena. Průkaz tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let.

VÝHODY PRŮKAZU ISIC

Studentský průkaz ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO již více než 65 let. Držitelem průkazu se může stát student prezenční formy studia vysoké školy nebo účastník jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou.

Proč si pořídit ISIC

 • mezinárodní uznání statusu studenta
 • platnost v téměř 130 zemích světa
 • slevy a benefity na 1 000 místech v ČR a více než 130 000 místech po celém světě (nákupy v kamenných obchodech i e-shopech, stravování, vzdělávání, vstupné na festivaly, do světově proslulých kulturně-historických památek, ubytování, permanentky v lyžařských areálech, autobusové a vlakové jízdenky)
 • uznáván jako doklad o studiu ve veřejné linkové a železniční dopravě v ČR
 • exkluzivní ISIC cestovní a studijní pojištění od 300 Kč
 • digitální verze průkazu v aplikaci ALIVE APP se všemi výhodami stále po ruce
 • aktuální nabídku slev a benefitů naleznete na https://www.isic.cz/slevy/

VÝHODY PRŮKAZU ALIVE

Průkaz ALIVE STUDENT je identifikační průkaz studenta kombinované či jiné neprezenční formy studia, účastníka kurzu či celoživotního vzdělávání školy spojený s benefitním programem ALIVE.

Proč si pořídit ALIVE STUDENT

 • slevy a benefity na 1 000 místech v ČR (nákupy v kamenných obchodech i e-shopech, stravování, vzdělávání, pojištění, ubytování, vstupenky na kulturní akce, permanentky v lyžařských areálech, autobusové a vlakové jízdenky)
 • digitální verze průkazu v aplikaci ALIVE APP se všemi výhodami stále po ruce
 • aktuální nabídku slev a benefitů naleznete na https://www.isic.cz/slevy/

Digitální ISIC a ALIVE v mobilu

Průkaz studenta MUP s licencí ISIC nebo ALIVE je možné nyní zároveň používat i v digitální podobě.

Poté, co obdržíte svůj plastový průkaz, stačí si zdarma stáhnout mobilní aplikaci ALIVE APP v APP STORE nebo GOOGLE PLAY a aktivovat profil. Digitální průkaz ISIC nebo ALIVE pak budete mít stále po ruce, ve svém mobilu. Je akceptován u poskytovatelů slev i v dopravě, včetně státem nařízené slevy pro studenty.

Digitální verze průkazu však plně nenahrazuje plastovou verzi průkazu s čipovou technologií, kterou potřebujete pro využití na univerzitě. 

V aplikaci dále získáte

 • jednoduchý přehled o všech slevách – vyhledávání dle lokalizace, možnost uložit si oblíbené slevy
 • přístup k exkluzivním soutěžím či limitovaným nabídkám
 • přehled aktuálních pojištění a jejich platnosti
 • v případě ztráty, změny platnosti apod. je digitální průkaz automaticky aktualizován dle nově vystaveného průkazu
 • upozornění na expiraci průkazu
 • číslo průkazu čitelně a přehledně stále před očima

Více informací o aplikaci najdete na www.aliveapp.cz