Karty ISIC/ALIVE

VÝHODY STUDEnTSKÉ KARTY

Karta slouží pro identifikaci držitele karty, pro vstup do budov MUP, jako čtenářský průkaz do Odborné knihovny Jiřího Hájka (včetně tisku a kopírování) a v budově MUP Jarov k aktivaci výtahu (v budově MUP Strašnice slouží výtah pouze pro pracovníky MUP a osoby s pohybovým postižením).

Karty  ISIC/ALIVE

Karta je opatřená fotografií, jménem držitele a číslem karty a vydává se v následujících variantách: 

  • karta s licencí ISIC určená pro studenty prezenčního studia 
  • karta s licencí ALIVE určená pro studenty kombinovaného studia
  • karta bez licence pro účastníky programů celoživotního vzdělávání, účastníky rigorózního řízení a studenty, kteří o kartu s licencí nemají zájem

Více informací o vydávání karet a prodlužování platnosti licence získáte na příslušném studijním oddělení. Pro využití slev je potřeba mít na kartě aktuální revalidační známku (netýká se nových průkazů v roce jejich vydání). Tato známka, tzv. přelepka, prodlužuje platnost karty právě pro využití mimo Univerzitu. Přelepka platí 16 měsíců, a to od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.

Pravidla pro vydávání a používání karet s licencí ISIC/ALIVE jsou upravena na www.isic.cz a řídí se pravidly poskytovatele licencí ISIC/ALIVE. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC/ALIVE není stanovena. Průkaz tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let.

VÝHODY PRŮKAZU ISIC

ISIC je multifunkční průkaz studenta, který je akceptován jako potvrzení o studiu mnohými institucemi v zahraničí i celé ČR (včetně nároku na 75% slevy v dopravě). Zároveň umožňuje používání všech zavedených služeb fungujících v rámci Univerzity a díky licenci ISIC i mimo akademickou půdu.

Aktuální nabídku slev a výhod na průkaz ISIC naleznete na www.isic.cz.

VÝHODY PRŮKAZU ALIVE

Studentský průkaz ALIVE je identifikační průkaz studenta kombinované formy, který umožňuje zároveň používání všech zavedených služeb fungujících v rámci univerzity a díky licenci ALIVE je možné ho uplatnit i mimo akademickou půdu. Její držitel s ní získá výhody a benefity po celé ČR.

Aktuální nabídku slev a výhod na průkaz ALIVE naleznete na www.alive.cz.