JSTOR

Specializovaná sbírka „zlatý fond“ vybraných významných titulů amerických časopisů ze společenských věd.

Digitální archiv časopisů zahrnuje cca 640 titulů z oborů mezinárodní vztahy, historie, politologie, sociologie, antropologie, ekonomie, asijská studia, jazykověda. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po pohyblivou hranici tří až pěti let od současnosti.

Seznam obsažených titulů časopisů

VSTUP DO DATABÁZE

Vzdálený přístup (přístup mimo síť školy přes čtenářské konto, login a heslo stejné jako do SISu)