BUREŠ, Oldřich. Sborník vybraných příspěvků z 6. výroční konference bezpečnostního výzkumu

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press, 2014. 122 s. ISBN 978-80-87956-02-1

Tento sborník obsahuje písemnou podobu devíti vybraných příspěvků, které byly ústně předneseny na 6. výroční studentské konferenci bezpečnostního výzkumu, kterou v Praze 25. dubna 2014 společně uspořádalo Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity, Centrum pro bezpečnostní a strategická studia a Oddělení pro Bezpečnostní a strategická studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako v předchozích letech bylo hlavním cílem konference dát studentům českých vysokých škol příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata. Velmi nás proto coby organizátory potěšilo, že o konferenci projevil zájem opět vysoký počet studentů z celé České republiky i ze zahraničí – celkem bylo ústně předneseno 20 příspěvků v šesti panelech. Kompletní program celé konference je archivován na stránkách obou organizátorů konference http://www.c4ss.cz a http://www.cbss.cz.

Pracovní či studijní povinnosti nedovolily všem prezentujícím převést svůj ústní příspěvek do písemné formy. Přesto však příspěvky v této knize obsažené představují reprezentativní vzorek různých „studentských“ pohledů a názorů na aktuální bezpečnostní témata. První příspěvek Tomáše Bělonožníka se zabývá konceptualizací pojmu „narkoterorismus“. Druhý příspěvek od Michala Čepelky nabízí analýzu činnosti soukromých bezpečnostních společností v rámci provozu bezpilotních letounů. Jakub Drmola se ve třetím příspěvku zabývá novými hrozbami, které plynou z nastupující proliferace civilních a průmyslových bezpilotních letounů. Ve čtvrtém příspěvku se Martin Brožík, Zuzana Gruberová a Tomáš Kaválek zamýšlí nad pokračující fragmentací ozbrojených skupin ve válce v Sýrii. Problematikou vodní bezpečnosti v Čínské lidové republice se zabývá pátý příspěvek Richarda Grünwalda. Tomáš Kaválek v šestém příspěvku nabízí analýzu probíhajícího konfliktu mezi syrskými Kurdy, Asadovým režimem a opozičními skupinami. Sedmý příspěvek Michaela Myklína se zabývá Jižní Koreou coby aktérem proliferace jaderných zbraní. Migrační toky vyvolané konfliktem v Sýrii analyzuje osmý příspěvek Michaela Murada. V posledním devátém příspěvku se Andrej Vaščík a Ján Marko zaměřují na postavení Íránu coby aktéra v regionálním bezpečnostním komplexu Afrického rohu.

Vzhledem k tomu, že v České republice doposud studenti neměli, a bohužel i nadále nemají, mnoho příležitosti pro prezentaci výsledků svého výzkumu v bezpečnostní problematice, představuje tato publikace ojedinělý vhled do myšlenek, názorů a formujících se postojů nastupující generace české bezpečnostní komunity. Některé příspěvky sice zatím nedosahují kvalit vědeckých statí publikovaných v odborných časopisech, nicméně každý vědec někde začínal a začátky jsou vždy nelehké. S mnohými z názorů prezentovaných ve výše uvedených příspěvcích lze proto polemizovat, což je však opět důležitým cílem našich výročních studentských konferencí. Doufám proto, že si sborník z letošní konference nejen získá čtenáře z řad odborné a širší veřejnosti, ale že opět bude i inspirací pro další mladé badatele bezpečnostní problematiky.