CABADA, Ladislav; CHARVÁT, Jakub; STULÍK, Ondřej. Současná komparativní politologie. Klíčové koncepty

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press and Aleš Čeněk, 2015. 320 s. ISBN 978-80-87956-19-9