CHARVÁT, Martin; JIRÁK, Jan a kol. Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press and Togga, 2018. ISBN 978-80-87956-90-8