17/06/2014 - Statistické myšlení a nástroje analýzy dat - křest knihy prof. Petra Hebáka

Dne 17. června proběhl v budově MUP na Žižkově na katedře mezinárodního obchodu slavnostní křest rozsáhlé publikace pana prof. Ing. Petra Hebáka, CSc., a kolektivu s názvem „Statistické myšlení a nástroje analýzy dat“.

Na 880 stranách publikace (pan prof. Hebák je autorem více jak 500 stran) narazí čtenář na odborně zaměřený výklad rozčleněný do 24 kapitol. Nástin obsahu těchto kapitol mohli zaslechnout přítomní křtu v úvodním slovu pana prof. Hebáka – např. počet pravděpodobnosti, kovarianční a korelační matice, vícenásobná lineární regrese, vícerozměrné statistické metody atd. Na křest přijaly pozvání též spoluautorky publikace doc. Ing. Eva Pecáková, CSc. a prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., které působí na VŠE, a dále Ing. Tomáš Karel, který je v současné době doktorandem oboru statistiky VŠE. Katedra mezinárodního obchodu je ráda, že se může pyšnit knihou, která se svým výkladem a rozsahem bezpochyby v České republice zařadila mezi unikátní publikace tohoto zaměření.

Studenti prvního ročníku magisterského oboru Regionálních studií a mezinárodních obchodu (RSMO) se budou moci s touto publikací setkat v rámci též unikátního předmětu „Statistické nástroje analýzy dat“, který byl zařazen díky panu prof. Hebákovi do nového studijního plánu oboru RSMO a jehož výuka bude zahájena již v tomto zimním semestru. Knihu vydalo pražské nakladatelství Informatorium na začátku roku 2014 a již je pro studenty připravena v knihovně MUP k zapůjčení.

Fotogalerie