03/05/2023 - Americké křižovatky: Jak se změnily USA od konce 2. světové války, kdy američtí vojáci osvobozovali Plzeň?

Debata v Plzni, konaná v rámci cyklu Expanding American Mainstream za podpory velvyslanectví USA v České Republice, s názvem Americké křižovatky: Jak se změnily USA od konce 2. světové války, kdy američtí vojáci osvobozovali Plzeň?

Americká společnost a politika, její vybrané instituce, včetně armády, v proměnách spojených s demografickými změnami, ale i s koncem studené války, Nakolik se promítly do bezpečnostních úvah a zahraniční spolupráce USA a ČR? Jaké možnosti reflexe osvobození Československa tyto proměny otevírají?

DISKUTOVALI:
Petr Just – politolog
Kateřina Březinová – amerikanistka a historička
Petr Janoušek – historik
Moderátor: Pavel Ircing

KDY: 3. 5. 2023, 18:00–19:30

KDE: Výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

Panelovou diskuzi pořádalo Americké centrum Plzeň Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha v rámci akce „Plzeňské rozhovory“, které byly doprovodným programem Slavností svobody 2023. S podporou Velvyslanectví USA v Praze.