29/01/2020 - Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP

Souhrnný seminář pro studenty všech oborů na MUP pořádaný Odbornou knihovnou Jiřího Hájka "Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP".

KDY: 29.01.2020, 17:20-18:50

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 117

Prezentace

Obsah semináře:

  1. administrace kvalifikačních prací v SISu - povinnosti, zadávání tématu, odevzdávání, kontrola plagiátu, hodnocení práce, metodologie psaní - důležité informace, zásady ohledně stylu odborného psaní, nejčastější chyby, jak si úspěšně připravit obhajobu práce (Dr. Jan Bureš) 
  2. formální náležitosti podle pravidel pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, správná úprava citací a odkazů v textu, vnitřní struktura práce, vnější podoba práce (Mgr. Tereza Rzymanová, Bc. Iveta Samšuková) 

Nemusíte se předem registrovat, přijďte načerpat inspiraci!

Souhrnné informace a videa k tématu závěrečných prací naleznete na portálu POINT: point.mup.cz