17/01/2019 - MUP realizuje projekt s norskou univerzitou Høgskulen i Volda

Týmu katedry mediálních studií pod vedením prof. Jiráka se v závěru roku 2018 podařilo získat projekt podpořený v rámci Norských fondů. Projekt s názvem "Children between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System" bude řešitelský tým zpracovávat v průběhu roku 2019 ve spolupráci s norskou univerzitou Høgskulen i Volda.

Cílem projektu je vypracovat odbornou studii věnující se mediálnímu obrazu norských sociálních služeb v českých médiích, zároveň si projekt klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s problematikou přístupu médií k tématům zahrnujícím nezletilé z hlediska mediální výchovy a mediální gramotnosti. Výstupem projektu bude odborná publikace na téma reflexe norských sociálních služeb v českých médiích a odborná konference a workshop, které se uskuteční na podzim roku 2019 v Praze.

První setkání českého a norského řešitelského týmu proběhlo prostřednictvím Skype ve čtvrtek 17. ledna 2019. Týmy se navzájem seznámily a prodiskutovaly postup při zpracovávání projektu. Další setkání obou týmu proběhne osobně v květnu tohoto roku na univerzitě ve Voldě.

Více o projektu Children between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System