10/04/2015 - The Role of Tribes in the 21st Century – Society, security, politics, religion

Blízkým východem otřásají ozbrojené konflikty, do Evropy se z krizových oblastí valí desítky tisíc migrantů a uprchlíků a odborníci se snaží definovat hybné síly, které region v posledních letech utvářejí. Jednou z nich jsou bezesporu kmenové struktury – rodové vazby, které po desetiletí zůstávaly ve stínu různých ideologií, autoritářských vládců i politických stran, avšak povstání a občanské války napříč Blízkým východem umožnily jejich renesanci.

Právě vliv a postavení kmenů na počátku 21. století – od bezpečnostních a politických souvislostí až po aspekty náboženské a kulturní – byly tématem mezinárodní konference, kterou 10. dubna zorganizovalo Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. V české metropoli tak přednesli své příspěvky a diskutovali nejen domácí odborníci, ale tak například přední antropolog Blízkého východu profesor Richard Tapper z prestižního londýnského institutu SOAS, izraelský expert na beduínskou společnost Clinton Bailey, nebo pákistánský analytik Daud Khattak. Není proto divu, že na konferenci dorazilo více než sedmdesát hostů, a to nejen ze samotné MUP, ale i z řady dalších akademických ústavů a státních institucí České republiky.

Videoreportáž na iMUP.

Program