01/09/2019 - 30/09/2019 - Výstava: Rozbití Československa 1938–1939

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ve spolupráci s Federální archivní agenturou Ruské federace a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i. Vás zvou na výstavu "Rozbití Československa 1938–1939: Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů".

TERMÍN: 1. 9. – 30. 9. 2019

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–čtvrtek: 10–18 hodin.

MÍSTO: Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice

Vstup zdarma.

Pro organizované skupiny návštěvníků nad 15 osob je třeba předem zarezervovat termín na emailu: mnichov38@mup.cz

Na výstavě budou prezentovány fotokopie cca 140 archivních dokumentů a fotografií, mapujících zahraniční politiku Sovětského svazu vůči nacistickému Německu, Rakousku a Československu z období od září 1937 do března 1939. Vystavené dokumenty budou v České republice představeny odborné i laické veřejnosti vůbec poprvé. Součástí výstavy bude i úvodní panel, vysvětlující širší kontext mnichovské krize. Vystaveny budou především záznamy jednání sovětského vyslance v Praze S. S. Alexandrovského s československými představiteli (ministrem zahraničních věcí Kamilem Kroftou a s prezidentem Edvardem Benešem), politické zprávy o situaci v Československu či šifrované telegramy k situaci v ČSR. Dále budou prezentovány německé vojenské i politické zprávy, a zprávy sovětské rozvědky. Mezi klíčovými vystavenými dokumenty je také originál Stalinovy odpovědi na žádost E. Beneše o pomoc Československu ze září 1938. Dokumenty jsou doprovázeny fotografiemi klíčových aktérů událostí.

Návštěvníkům k dispozici bude také katalog, prezentující klíčové nejdůležitější dokumenty včetně jejich českého překladu.

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 16. 9. 2019 v 11 hodin v budově Metropolitní univerzity Praha. Úvodní slovo pronese vedoucí oddělení dějin 20. století a zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., dále zástupce Metropolitní univerzity Praha a Federální archivní agentury Ruské federace.

Po skončení vernisáže se uskuteční mezinárodní vědecká konference Sovětský svaz a Mnichov 1938.
Na konferenci vystoupí přední čeští a zahraniční historici, specializující se na danou problematiku.

Doprovodné akce k výstavě

Metropolitní univerzita Praha nabízí učitelům dějepisu středních škol a jejich studentům komentované prohlídky výstavy, spojené s odbornou přednáškou na vybrané téma:

  • Mnichov 1938 v mezinárodních souvislostech
  • Vnitropolitické souvislosti mnichovské krize v Československu v září 1938
  • Prezident Beneš a Mnichov
  • Sovětský svaz a Mnichov
  • Změny státních hranic po Mnichově
  • Politické důsledky Mnichova (2. republika)
  • Média, novináři a 2. republika
  • Polsko a Maďarsko v mnichovské krizi
  • Slovenská otázka v Mnichovu a po něm (Vídeňská arbitráž, rozbití Česko-Slovenska v březnu 39)
  • Komunální volby 1938 v atmosféře ohrožení republiky

Termín prohlídky a téma přednášky je možno dojednat na emailu: mnichov38@mup.cz