ČERNÁKOVÁ, Nela; HAJN, Petr; CHADIMOVÁ, Iveta. Neobvyklé pohledy na právo proti nekalé soutěži

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-67-0

Předložená publikace čtenáři nabízí obvyklé i méně obvyklé pohledy na problematiku nekalé soutěže. Mimo tradiční témata jako zákonnou úpravu či rozhodovací praxi soudů apod. proto autoři rozvíjí alternativní poznatky týkající se zejména lidského soutěžního chování, které jsou uplatnitelné i pro oblast hospodářské soutěže. Bližší pozornost je věnována některým ze základních znaků lidské povahy, a to klamání, agresi a parazitismu a jejich reflexi v právu proti nekalé soutěži.

Odborné poznatky různých vědeckých disciplín (např. sociologie, psychologie, biologie, postdarwinismus) jsou proto uplatněny v souvislosti se soutěžními situacemi z praxe, z osobní zkušenosti, beletrie i z rozhodovací praxe soudů.

Autorský kolektiv využil zejména případovou metodu a induktivní postup. V prvním oddílu knihy je pozornost věnována účastníkům hospodářské soutěže, ve druhém oddílu pak typickým projevům soutěžního chování a v posledním oddílu méně typickým příkladům soutěžního chování. Tímto způsobem se autoři pokusili učinit téma nekalé soutěže v jistém smyslu zajímavým a občas i zábavným. Vedlejším záměrem předložené práce pak byla stimulace zájmu o beletrii i odbornou literaturu z neprávnických oborů a také rozvoj stylistických schopností.

Koupit