GRÜNWALD, Richard; ANDĚLOVÁ, Petra. Hydroiluze: přeshraniční spory o vodu pohledem kritické politické ekologie

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-56-4

Dostatečná kvantita i kvalita vody patří mezi významné přírodní zdroje, které v 21. století představují jednu z velkých environmentálních výzev, jejíž naléhavost bude strmě narůstat. Očekávaný růst obyvatel, který by měl do roku 2030 přesáhnout 8,5 miliardy lidí na planetě (UN DESA 2015), proto vytváří citelný tlak na zvýšení obnovitelnosti, dosažitelnosti a dostupnosti vodních zdrojů (exploataci) a efektivnější využití vodních zdrojů (utilizaci), které by tyto rostoucí potřeby dokázaly zajistit. Problematika sladkovodních zdrojů se však nedotýká pouze zajištění pitné vody, ale i dostatku vody pro zemědělské, potravinářské, energetické, ekosystémové a jiné účely. Dostatek sladkovodních zdrojů v potřebné kvalitě a objemu se tak pro řadu zemí stává příliš velkým luxusem, který není pro všechny státy dosažitelný. 

Koupit