MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. European drive for fair competition - nature and impact of the harmonized protection against unfair commerical practices

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Key Publishing, 2018. ISBN 978-80-7638-001-1

Monografie “European drive for fair competition – nature and impact of the harmonized protection against unfair commercial practices” přináší zcela originální a přitom ucelený pohled na harmonizaci právní ochrany před nekalosoutěžními praktikami na základě Směrnice 2005/29/ES. Hlavním cílem je zanalyzovat povahu a dopad této harmonizace v EU, a to zejména s ohledem na soutěž, spotřebitele, udržitelnost a duševní vlastnictví. Důraz je kladen na tři problematické aspekty: (i) Směrnice 2005/29/ES má více účelů a cílů, přičemž některé z nich jsou ve vzájemném rozporu; (ii) jí zavedená plná harmonizace je vnímána a přijímána odlišně napříč EU a (iii) její potenciál podporovat udržitelnost a duševní vlastnictví je jen částečně využit. Právo na ochranu nekalé soutěže bylo velmi odlišné v členských státech EU před přijetím Směrnice 2005/29/ES a uvedená plná harmonizaci i snahy Evropské komise a Soudního dvoru EU již více než 10 let usilují o jeho sladění či přímo sjednocení. Harmonizace právní ochrany před nekalosoutěžními praktikami je jistě správnou myšlenkou, ale otázkou je, zda její realizace prostřednictvím Směrnice 2005/29/ES je účelná a zejména účinná.

Koupit