NĚMEČKOVÁ, Tereza; ADAMCOVÁ, Lenka; ŠEDIVCOVÁ, Olga. Měnící se tvář Afriky.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 180 s. ISBN 978-80-87956-04-5

Odborná kolektivní monografie s názvem Měnící se tvář Afriky vznikla jako výstup z výzkumného projektu s názvem Měnící se tvář Afriky: možnosti pro rozvoj obchodní spolupráce (RSMO/9/2013), realizovaného v roce 2013 v rámci podpory specifického výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha. Hlavním řešitelem projektu byla studentka magisterského studia oboru Regionální studia a mezinárodní obchod na MUP Bc. Olga Šedivcová, pod odborným vedením doc. PhDr. Lenky Adamcové, CSc., a Ing. Terezy Němečkové, Ph.D., z katedry mezinárodního obchodu MUP.

Kniha dostala název Měnící se tvář Afriky. Důvody pro volbu názvu byly hlavně dva. Zaprvé se kniha zabývá ekonomickými a sociálně ekonomickými proměnami afrického regionu, ke kterým došlo v průběhu první dekády nového milénia (po roce 2000) a jejichž výsledky lze v současnosti pozorovat a také i postupně kvantifikovat. Díky oživení hospodářského růstu v mnoha afrických zemích se regionu jako celku podařilo zlepšit některé makroekonomické, ale i mikroekonomické ukazatele. Nebýt stále silného populačního růstu, podařilo by se (zřejmě) i výrazně snížit (alespoň statisticky) počet lidí žijících v chudobě, což je jeden z dlouhodobých a tíživých problémů tohoto regionu.

Zadruhé, s postupnými proměnami v regionu (či možná s rostoucím zájmem zahraničních investorů o některé perspektivní africké trhy) začala některá světová média již před pár lety označovat tento region za „nadějeplný“ (The Economist). Jiná si všimla rostoucí poptávky v regionu, a to nejen po spotřebním zboží, ale i po luxusních statcích (The African, The Forbes, BBC, Reuters aj.), další zase např. skutečnosti, že mobilním telefonem lze v některých afrických zemích už dnes platit snáze než třeba v New Yorku (The Economist). Touto optikou se ale na „černý kontinent“ česká média zatím nedívají. I když i v České republice se už objevují první vlaštovky. Například v MF Dnes vyšla 26. května 2014 speciální příloha věnovaná mobilním telefonům v rozvojovém světě, a zvláště v Africe. V létě 2014 se dokonce na stránkách časopisu Respekt objevila „výzva“ Tomáše Lindnera začít se konečně i v českých médiích dívat na africký region jinak. Obecně se ale česká média v souvislosti s Afrikou soustřeďují hlavně na konflikty či chudobu, ale pestrobarevnost či rozmanitost vývoje v tamních zemích opomíjejí. Tato kniha tak nejen zkoumá, jaké proměny se na africkém kontinentě v poslední dekádě odehrály, a snaží se definovat jejich hlavní příčiny a souvislosti, ale snaží se také umožnit svým čtenářům nahlédnout na tento rozmanitý kontinent jinou optikou, než která se po desetiletí v českých médiích i odborné literatuře prezentuje.

Koupit