POSPÍŠIL Michal (ed.). Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-79-3

Tato publikace, shrnující specifika ochrany duševních práv v České republice i ve světě, vznikla jako pocta prof. Ladislavu Jaklovi, výjimečné osobnosti v oboru průmyslového vlastnictví, k jeho životnímu jubileu. Obsahuje 24 zajímavých článků týkajících se průmyslových práv, tedy oboru, kterému profesor Jakl zasvětil celý svůj profesní život. Kromě své pedagogické praxe byl i dlouholetým předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (do rozdělení Československa nejprve Federálního úřadu pro patenty a vynálezy), a to právě v době nejdůležitější, kdy bylo právo v této oblasti narovnáváno. Zároveň v té době působil na VŠE v Praze, aby po skončení svého působení na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR v podstatě z ničeho vystavěl na nynější Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., kde stále působí mj. i jako vedoucí katedry průmyslového vlastnictví, vysokoškolský obor zaměřený na průmyslové vlastnictví, počínaje bakalářským stupněm vzdělávání až po doktorský studijní program.

Koupit