O nejlepšího obchodníka veletrhu roku 2019

Metropolitní univerzitní banka, a.s., jediná emisní banka Mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2019 a partner veletrhu Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (dále "MUP") vyhlašují soutěž „O nejlepšího obchodníka veletrhu roku 2019“.

Podmínky soutěže:

  1. Soutěž je určena všem účastníkům 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze (20.–22.3.2019, Křižíkův pavilon B, Výstaviště Praha Holešovice, antreprague.cz), kteří mají založený a vedený běžný fiktivní účet u Metropolitní univerzitní banky nebo si tento běžný fiktivní účet založí u MUB banky nejpozději v první den konání veletrhu, tj. 20.3.2019, jednoduše on-line nebo na stánku MUB banky.
  2. Účastník nemá nedoplatky na povinných platbách (sociální, zdravotní pojištění, daně).
  3. Stav MUB účtu k 20.3.2019 nevykazuje záporné hodnoty.
  4. Pokud účastnická fiktivní firma splňuje bod 1. až 3. je automaticky zařazena do soutěže, nemusí se vyplňovat žádná přihláška.
  5. Veškeré platby uskutečněné ve fiktivní hotovosti či prostřednictvím šeků musí být řádně zdokladovány (paragon, faktura apod.).

Pravidla soutěže:

  1. V průběhu veletrhu uskutečňují fiktivní firmy obchody prostřednictvím fiktivních hotovostních peněz vydaných do oběhu veletrhu prostřednictvím MUB banky (v nominální hodnotě 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10) a prostřednictvím šeků (akceptovány pouze oficiálně vydané formuláře šeků, které jsou k dispozici na stánku MUB banky).
  2. Na konci každého veletržního dne, nejpozději 45 minut před ukončením veletržního dne, v poslední veletržní den nejpozději do 10:30 h, předá účastnická firma utržené fiktivní peníze na stánku MUB banky (vyplní FIKTIVNÍ VKLADOVÝ LÍSTEK podepsaný oprávněnou osobou fiktivní firmy) a předá řádně vyplněné ŠEKY, které budou bankovními konzultanty zpracovány a připsány na MUB účet účastníka – fiktivní firmy.
  3. V závěrečný veletržní den MUB banka mezi 10:30 až 11:30 zjistí konečné stavy veletržních MUB účtů a určí vítěze.

Ceny pro vítěze:

Firmy na 1. až 3. místě obdrží zajímavé věcné ceny od Metropolitní univerzity Praha a od Metropolitní univerzitní banky obdrží vítěz šek – zlatý obchodník veletrhu 2019 v hodnotě 10 % z inkasovaných fiktivních veletržních obchodů (hotovost, šek) a multifunkční kancelářskou tiskárnu,  stříbrný obchodník veletrhu 2019 šek v hodnotě 5 % z inkasovaných fiktivních veletržních obchodů (hotovost, šek) a kvalitní flash disk 64 GB,  bronzový obchodník veletrhu šek v hodnotě 2,5 % z inkasovaných fiktivních veletržních obchodů (hotovost, šek) a kvalitní flash disk 32 GB. 

Přihláška do soutěže:

Nevyplňuje se, automaticky je zařazen každý účastník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který splňuje podmínky soutěž – viz výše.

Vyhlášení výsledků a předání cen:

Proběhne v rámci slavnostního zakončení 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, 22.3.2019 od 12 h, Křižíkův pavilon Výstaviště Praha Holešovice.

Informace o soutěži 2018