Soutěž

Katedry Asijských studií a International Relations and European Studies Metropolitní univerzity Praha

 vyhlašují

1. ročník soutěže o nejlepší esej, video nebo prezentaci pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol

 na téma 

“Máme šířit lidská práva do nezápadních oblastí?”


Témata:

  • Co myslíme “západními” lidskými právy?
  • Jaké jsou rozdíly mezi “západními” lidskými právy a těmi „nezápadními“?
  • Máme šanci změnit něco na přístupu k lidským právům v nezápadních zemích?
  • Má smysl kombinovat vynucování lidských práv politickou či vojenskou cestou?
  • Jak se jako Evropa máme nejlépe postavit k porušování lidských práv v Íránu, Myanmaru, Rusku či Číně?
  • Mají revoluce v zemích potlačujících lidská práva šanci na úspěch? Za jakých podmínek? A jak se k nim máme stavět?
  • Bylo správné pořádat fotbalový šampionát v Kataru a které reprezentace se k tomu nejlépe postavily?

Posílejte eseje (minimálně 5 stran), videa (v délce cca 2 min) nebo komentované prezentace (v délce cca 10 min) na náš email asmv@mup.cz do 16. dubna 2023.

V květnu vás pozveme na konferenci, kde budete mít možnost svoji práci prezentovat.

Tři nejlepší budou oceněni pohárem rektora MUP a poukázkami v hodnotě 1500, 1000 a 500 Kč. Ostatní účastníci konference obdrží menší dárky.

Za akademický tým na katedrách AS a IRES se těšíme se na vaše práce!