O nejlepší podnikatelský záměr roku 2018

Pořadatel Mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2018, OA Heroldovy sady Praha, a partner veletrhu Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (dále "MUP") vyhlašují soutěž pro studenty středních škol „O NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROKU 2018“

Přihláška do soutěže:

  1. Stáhněte si přihlášku, vyplňte a zašlete na email mo@mup.cz. Jakmile obdržíte potvrzovací email, stáváte se účastníky soutěže.
  2. Termín odevzdání: 16. 2. 2018

Přihlašování do soutěže je uzavřeno.

Pravidla soutěže:

Soutěž je určena všem studentům středních škol v ČR i v zahraničí starších 15 let

Hlásit se mohou jednotlivci, nikoliv týmy!

Soutěž probíhá ve třech kolech:

1) ZÁKLADNÍ KOLO – uzávěrka 16. 2. 2018 

Veškeré včas zaslané a správně vyplněné přihlášky budou dle předem zadaných kritérií posouzeny a bodově ohodnoceny komisí hodnotitelů, složenou z pedagogů MUP, Obchodní akademie Heroldovy sady a odborníků z praxe. Na základě bodového vyhodnocení bude vybráno 20 nejlepších soutěžních podnikatelských záměrů, které postoupí do semifinále.

2) SEMIFINÁLOVÉ KOLO – uzávěrka 5. 3. 2018 

Každý semifinalista obdrží od pořadatele soutěže e-mail, který ho vyzve ke zpracování základního finančního plánu svého záměru dle zaslaných pokynů a vytvoření loga/značky opět dle zaslaných pokynů. Současně s tím obdrží i instrukce, jak tyto úkoly vypracovat, v případě potřeby také bude moci využít odborných konzultací pedagogů MUP. Termín pro odevzdání úkolů v rámci semifinálového kola - 5. 3. 2018.

Zaslané semifinálové soutěžní záměry bodově ohodnoceny komisí hodnotitelů a názvy finálových záměrů zveřejněny na webu www.mup.cz/soutez do 9. 3. 2018.

FINALISTÉ SOUTĚŽE O NEJlePŠÍ STUDENTSKÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2018

FINÁLE: 22. 3. 2018, Mezinárodní veletrh fiktivních firem, Křižíkův pavilón B, Výstaviště Holešovice.

Příjmení a jméno

Škola

Název soutěžního projektu

Bitarovský Roman

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

Mini pivovar/hospoda

Haider Maximilian

Handelsakademie Amstetten, Marketing

American Sports Storehouse

Horváthová Simona

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková

škola s právem státní jazykové zkoušky

Společnost na úrovni

Knotková Kristýna

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Makovička, s. r. o.

Šípová Iva

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Výroba králíkáren

3) FINÁLOVÉ KOLO - 22. 3. 2018 

Každý finalista obdrží od pořadatele e-mail s vyrozuměním o postupu do finále a s výzvou  k přípravě prezentace svého soutěžního záměru v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze dne 22. 3. 2018. Prezentace by měla být působivá po obsahové i grafické stránce a strukturována tak, aby odpovídala maximálně 10 minutové prezentaci. Nekladou se žádné speciální požadavky na prezentaci, nesmí však obsahovat žádné vulgární, neetické obsahové i vizuální znaky. Cílem je zaujmout, přesvědčit, že soutěžení  záměr je zajímavý, atraktivní a schopný realizace v praxi. Podklady k prezentaci finalista zašle dle pokynů nejpozději do 19. 3. 2018.

Finále proběhlo v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem za osobní účasti finalistů, kteří oprezentovali svůj soutěžní záměr. Finálové prezentace soutěžních záměrů vyhodnotila komise hodnotitelů, jejímž předsedou byl úspěšný český podnikatel Jan Václav Čep. Vítězkou se stala:

SIMONA HORVÁTHOVÁ s projektem „Společnost na úrovni“.

Více v článku Metropolitní univerzitní banka – nový projekt fiktivní banky pro střední školy.