O nejlepší podnikatelský záměr roku 2019

Pořadatel Mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2019, OA Heroldovy sady Praha, a partner veletrhu Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (dále "MUP") vyhlašují soutěž pro studenty středních škol „O NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROKU 2019“. Partnerem soutěže je Centrum fiktivních firem při NUV Praha.

Vítěz soutěže obdrží hodnotnou cenu. Zbývající finalisté obdrží kromě cenných odborných znalostí a zkušeností i drobné věcné ceny a účast na zajímavých odborných akcích MUP zdarma.

Přihláška do soutěže:

  1. Stáhněte si přihlášku, vyplňte a zašlete zpět na email mo@mup.cz. Jakmile obdržíte potvrzovací email, stáváte se účastníky soutěže.
  2. Termín odevzdání: 31. 1. 2019

Pravidla soutěže:

Soutěž je určena všem studentům středních škol v ČR i v zahraničí starších 15 let

Hlásit se mohou jednotlivci, nikoliv týmy!

Do soutěže o hlavní cenu postoupí 10 finalistů, kteří budou osobně prezentovat svůj záměr před odbornou komisí v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se bude konat ve dnech 20.–22. 3. 2019 v Praze

Soutěž probíhá ve třech kolech:

1) ZÁKLADNÍ KOLO – uzávěrka 31. 1. 2019 

Veškeré včas zaslané a správně vyplněné přihlášky budou dle předem zadaných kritérií posouzeny a bodově ohodnoceny komisí hodnotitelů, složenou z pedagogů MUP, Obchodní akademie Heroldovy sady a odborníků z praxe. Na základě bodového vyhodnocení bude vybráno 20 nejlepších soutěžních podnikatelských záměrů, které postoupí do semifinále.
Názvy soutěžních nejlepších dvaceti podnikatelských záměrů (bez pořadí) budou uveřejněny na této webové stránce v termínu do 8. 2. 2019.

2) SEMIFINÁLOVÉ KOLO – uzávěrka 28. 2. 2019 

Každý semifinalista obdrží od pořadatele soutěže e-mail, který ho vyzve ke zpracování základního finančního plánu svého záměru dle zaslaných pokynů a vytvoření loga/značky opět dle zaslaných pokynů. Současně s tím obdrží i instrukce, jak tyto úkoly vypracovat, v případě potřeby také bude moci využít odborných konzultací pedagogů MUP. Termín pro odevzdání úkolů v rámci semifinálového kola – 28. 2. 2019.

Zaslané semifinálové soutěžní záměry budou bodově ohodnoceny komisí hodnotitelů a názvy finálových záměrů zveřejněny na webu www.mup.cz/soutez-mo do 4. 3. 2019.

3) FINÁLOVÉ KOLO – 20.–22. 3. 2019 

Každý finalista obdrží od pořadatele e-mail s vyrozuměním o postupu do finále a s výzvou  k přípravě prezentace svého soutěžního záměru v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. Prezentace by měla být působivá po obsahové i grafické stránce a strukturována tak, aby odpovídala maximálně 10 minutové prezentaci. Nekladou se žádné speciální požadavky na prezentaci, nesmí však obsahovat žádné vulgární, neetické obsahové i vizuální znaky. Cílem je zaujmout, přesvědčit, že soutěžení  záměr je zajímavý, atraktivní a schopný realizace v praxi. Podklady k prezentaci finalista zašle dle pokynů nejpozději do 18. 3. 2019.

Finále proběhne v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem za osobní účasti finalisty, který během 10 minut bude prezentovat svůj soutěžní záměr. Finálové prezentace soutěžních záměrů vyhodnotí komise hodnotitelů složená z odborníků pořadatele soutěže i odborníků z praxe. Tentýž den, kdy se bude konat finále soutěže, budou také vyhlášeny výsledky a předány ceny.

Informace o soutěži 2018