O nejlepšího obchodníka veletrhu roku 2020

Metropolitní univerzitní banka, a.s., jediná emisní banka Mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2020 a partner veletrhu Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (dále "MUP") vyhlašují soutěž „O nejlepšího obchodníka veletrhu roku 2020“.

Podmínky soutěže:

  1. Soutěž je určena všem účastníkům 26. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze (18. – 20.3.2020, Křižíkův pavilon B, Výstaviště Praha Holešovice, antreprague.cz), kteří mají založený a vedený běžný fiktivní účet u Metropolitní univerzitní banky nebo si tento běžný fiktivní účet založí u MUB banky nejpozději v první den konání veletrhu, tj. 18.3.2020, jednoduše on-line nebo na stánku MUB banky.
  2. Účastník nemá nedoplatky na povinných platbách (sociální, zdravotní pojištění, daně).
  3. Stav MUB účtu k 18.3.2020 nevykazuje záporné hodnoty.
  4. Pokud účastnická fiktivní firma splňuje bod 1. až 3. je automaticky zařazena do soutěže, nemusí se vyplňovat žádná přihláška.
  5. Veškeré platby uskutečněné ve fiktivní hotovosti či prostřednictvím šeků musí být řádně zdokladovány (paragon, faktura apod.).

Pravidla soutěže:

  1. V průběhu veletrhu uskutečňují fiktivní firmy obchody prostřednictvím fiktivních hotovostních peněz vydaných do oběhu veletrhu prostřednictvím MUB banky (v nominální hodnotě 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10) a prostřednictvím šeků (akceptovány pouze oficiálně vydané formuláře šeků, které jsou k dispozici na stánku MUB banky).
  2. Na konci každého veletržního dne, nejpozději 45 minut před ukončením veletržního dne, v poslední veletržní den nejpozději do 10:30 h, předá účastnická firma utržené fiktivní peníze na stánku MUB banky (vyplní FIKTIVNÍ VKLADOVÝ LÍSTEK podepsaný oprávněnou osobou fiktivní firmy) a předá řádně vyplněné ŠEKY, které budou bankovními konzultanty zpracovány a připsány na MUB účet účastníka – fiktivní firmy.
  3. V závěrečný veletržní den MUB banka mezi 10:30 až 11:30 zjistí stavy veletržních MUB účtů, určí přepočtený konečný stav veletržních účtů zohledňující obor činnosti a určí vítěze.

Ceny pro vítěze:

Firmy na 1. až 3. místě obdrží zajímavé věcné ceny od Metropolitní univerzity Praha a od Metropolitní univerzitní banky obdrží vítěz – zlatý obchodník veletrhu 2020 fiktivní šek v hodnotě 10 % z inkasovaných fiktivních veletržních obchodů (fiktivní hotovost, fiktivní šek), stříbrný obchodník veletrhu 2020 fiktivní šek v hodnotě 5 % z inkasovaných fiktivních veletržních obchodů, bronzový obchodník veletrhu 2020 fiktivní šek v hodnotě 2,5 % z inkasovaných fiktivních veletržních obchodů.

Přihláška do soutěže:

Nevyplňuje se, automaticky je zařazen každý účastník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který splňuje podmínky soutěž – viz výše.

Vyhlášení výsledků a předání cen:

Proběhne v rámci slavnostního zakončení 26. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, 20.3.2020 od 12 h, Křižíkův pavilon Výstaviště Praha Holešovice.

Informace o soutěži 2019