Best School

Best School poskytuje kompletní podporu zahraničním studentům, jejichž cílem je vysokoškolské studium v České republice. Best School organizuje výukové a další vzdělávací programy ve spolupráci s MUP a se středními i vysokymi školami v zahraničí (Kazachstán, Ukrajina, Uzbekistán, Rusko atd.)

MUP uzavřela s Best School Smlouvu o spolupráci ve vzdělávací oblasti:

  • ve výuce českého jazyka pro cizince
  • ve výuce anglického jazyka
  • v odborném doplnění a rozšíření obsahu vzdělávacích programů studentů středních škol (účastníků vzdělávacích kurzů nebo letních škol MUP)
  • v seznámení s možnostmi studia na MUP

Best School оказывает комплексную поддержку иностранным студентам, цель которых – получение высшего образования в Чешской Республике. Best School организует обучающие и другие образовательные программы в сотрудничестве с МУП и со средними школами, а также ВУЗами за границей (Казахстан, Украина, Узбекистан, Россия и др.)

МУП заключил с Best School Договор о сотрудничестве в области образования:

  • изучение чешского языка для иностранцев для обучения в вузах Чехии
  • изучение английского языка для обучения в вузах Чехии и всего мира, работы и жизни в англоговорящих странах
  • специализированная подготовка и профильное дополнение образовательных программ студентов средних школ (участников образовательных программ или летних курсов МУП)
  • ознакомительные программы о возможностях обучения в МУП

Подготовительные курсы чешского языка открывают возможность бесплатного обучения в Чехии!

Подготовительные курсы английского дают возможность учиться на английском языке в любой стране мира, получить перспективную работу в транснациональной компании или жить в англоговорящей стране!

МУП открывает двери в большой мир!