Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR realizují projekt s názvem „Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu“. Projekt je podpořen z programu BETA 2 (Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy) Technologické agentury ČR.

Registrační číslo projektu:

 TITSMPO939

Název projektu:

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Řešitelský tým:

Ing. Lea Melnikovová, Ph.D. (MUP)
Ing. Martina Varkočková, Ph.D. (MUP)
Ing. Jaroslav Fingerland (MUP)
Doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (FSV UK)

Datum zahájení realizace projektu:

 1. 7. 2021

Datum ukončení realizace projektu:

 30. 9. 2023

Zdroje financování / Grant provider:

100 % TAČR

Administrátorka projektu:

Mgr. Tereza Vogeltanzová, tereza.vogeltanzova@mup.cz