Studentské mobility do Spojeného království

Brexit a Erasmus+

Využijte jedinečnou možnost studovat a stážovat ve Velké Británii s finanční podporou EU i po Brexitu. Ačkoliv Velká Británie vystoupila k 1.1.2021 z Evropské Unie, studenti univerzit z Evropské unie mohou čerpat výhody programu Erasmus+ včetně finanční podpory z Evropské Komise až do konce května 2023. Finanční podpora v případě studijního pobytu činí 510 EUR na měsíc, v případě praktické stáže pak 660 EUR na měsíc. Univerzity ve Velké Británii mohou zůstat součástí programu Erasmus+ až do výše zmíněné doby, pokud podepíší smlouvu o partnerství s univerzitami v Evropské Unii. Změna nastává v pravidlech pobytu ve Velké Británii. UK zavedlo tzv. imigrační bodový systém pro žádosti o vízum. Každý student i stážista si musí požádat o vízum dle charakteristiky svého pobytu. Celý proces žádosti je popsán níže.

Žádost o vízum

Od 1. ledna 2021 Velká Británie v souvislosti se zrušením volného pohybu mezi EU a UK zavedla imigrační bodový systém. Celý proces žádosti je dostupný online přes stránky GOV.UK. Součástí žádosti o vízum je i ověření totožnosti, k čemuž postačí smartphone a aplikace UK´s Immigration ID Check app. Aplikace je online a zdarma. Totožnost je nutné pomocí této aplikace ověřit před tím, než si žadatel požádá o vízum. Pro žádost o vízum žadateli stačí pas s biometrickými údaji a smartphone. Pomocí výše zmíněné adresy GOV.UK žadatel požádá o vízum a čeká na vyjádření, které opět obdrží jako písemné upozornění v aplikaci. Před tím, než žadatel toto upozornění o oprávnění nebo zamítnutí udělení žádosti se důrazně nedoporučuje plánovat cestu do UK. Pokud je žadateli uděleno vízum, pak při své cestě do UK musí doložit stejný dokument, se kterým žádal o vízum! Od 1. října 2021 nebude možné do UK cestovat na občanský průkaz, pouze s biometrickým pasem.

Každý žadatel o vízum, musí dosáhnout alespoň 70 bodů pro udělení víza.

Žádost o vízum pro výjezd na stáž

Pro žádost o vízum za účelem praktické stáže, platí výše popsaný postup, ale žádost o vízum je jiného typu než žádost za účelem výjezdu na studijní pobyt. Žádost je možné najít přes následující odkaz.

Poplatky

Žádost o vízum je zpoplatněna. V případě víza pro studenty za účelem studijního pobytu student obdrží slevu ve výši 25 % a poplatek tak činí £348. Každý žadatel o vízum je povinen zaplatit I poplatek za zdravotní péči tzv. Immigration Health Surcharge, který v případě studentského víza činí £470.