Orgány obecně prospěšné společnosti

Mgr. Anna Benešová 
zakladatelka

Správní rada Metropolitní univerzity Praha,  o.p.s.

JUDr. Zdenka Čížková
předsedkyně Správní rady

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
místopředseda Správní rady

Mgr. Tomáš Kladívko
člen Správní rady

Mgr. Jaroslava Kněnická
členka Správní rady

Mgr. Ivana Koutská
členka Správní rady

Mgr. Václav Krása
člen Správní rady

DozorčÍ RADA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA,  O.P.S.

JUDr. Pavel Novák 
předseda Dozorčí rady 

Mgr. Marie Knížová
členka Dozorčí rady

Ing. Karolina Neuvirtová 
členka Dozorčí rady