Orgány obecně prospěšné společnosti

Mgr. Anna Benešová 
zakladatelka

Správní rada Metropolitní univerzity Praha,  o.p.s.

JUDr. Zdenka Čížková
předsedkyně Správní rady

Mgr. Jaroslava Kněnická
místopředsedkyně Správní rady

Mgr. Václav Krása
člen Správní rady

DozorčÍ RADA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA,  O.P.S.

Mgr. Tomáš Kladívko
předseda Dozorčí rady

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. 
člen Dozorčí rady

Ing. Karolina Neuvirtová 
členka Dozorčí rady